«Start prøveordning med ett ekstra skoleår»

Skoleelever som ikke er eller føler seg klare til å ta videregående skole, kan komme til å få gå ett år ekstra på ungdomsskolen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanners forslag om et 11. skoleår, er verdt en nærmere utredning.

MER TID: Mange elever er så dårlig rustet for å starte på videregående skole at de får store problemer med å gjennomføre. De bør gis mer tid i overgangen. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

Vi kan ikke fortsette å dytte elever ut av ungdomsskolen til et nederlag i videregående

Leder

Sanner viser sjøl til at svært mange elever i dag går ut av grunnskolen uten å være godt nok rustet til videregående utdanning.

Nær en av ti elever har et så dårlig grunnlag at det blir vanskelig å fullføre videregående.

Tilbudet om ett ekstra år i grunnskolen kan gjøre det lettere for mange av disse.

Det kan øke sjansene for at de skal klare seg gjennom videregående skole på normert tid, og de kan også få bedre grunnlag for å gjøre gode skolevalg.


Sanner åpner for 11. skoleår for ungdomsskoleelever med svake resultater

Elever som er ferdige med ungdomsskolen, men som likevel ikke er klare til å begynne på videregående, kan ende opp med å gå i 11. klasse.

Ett ekstra år i grunnskolen er ingen ny oppfinning eller tanke. Vi har hatt et slikt tilbud tidligere ved norske ungdomsskoler. Politikere i Oslo har tidligere i år foreslått forsøk med et 11. skoleår.

I Danmark, der de i dag har 9-årig grunnskole, har de også i dag et tilbud om et 10. frivillig skoleår.

De danske erfaringene forteller at elevene som tar dette året modner både personlig og faglig i løpet av dette året.

Der går imidlertid nå en debatt om å omgjøre dette skoleåret til et første år på en yrkesutdanning.


Både danske LO og Høyres søsterparti, Venstre, står bak dette forslaget.

Det viktigste argumentet deres er at det kan få opp antallet søkere på yrkesfagene, samtidig som elevene blir bedre rustet til nettopp disse fagene. Det er absolutt en variant også Norge bør vurdere.

Det siste vi bør gjøre er å lage et tilbud som gir et reint reprise-år, slik tilfellet var da vi i Norge hadde et frivillig siste år på ungdomsskolen.

8.000 elever går hvert år ut av ungdomsskolen med så dårlige karakterer eller så mye stryk at de får problemer med å klare seg i videregående skole.

5.500 av disse klarer ikke å fullføre.


Derfor må vi gjøre noe. Vi kan ikke fortsette å dytte elever ut av ungdomsskolen til et nederlag i videregående.

Er et 11. skoleår det som bedrer denne statistikken drastisk, kan det ikke være uprøvd.

Oslo-politikernes forslag om en prøveordning er en god måte å gjøre dette på.

Forutsetningen er et innhold som er tilpasset deres utfordringer.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder