Leder

Slutt på kosen i Kristelig Folkeparti

Flertallsmakt: Flertallet i Rogaland KrF valgte helt å sette til side mindretallet. Nå strammer partiledelsen grepet om prosessen for å hindre reprise på dette.   Foto: NTB Scanpix

Slike politiske maktkamper er ingen søndagsskole, heller ikke i KrF

Leder

Kampen om Kristelig Folkepartis partnervalg har utmerka seg som en uvanlig åpen prosess. Partiet har tatt en lenge ulmende uenighet om blokktilhørighet ut for åpen scene, og med få unntak klart å diskutere sak uten at det har blusset ut i rå maktkamp.

Nå kan det se ut til at den tiden er forbi. I oppkjøringen til det avgjørende landsmøtet 2. november skjerpes frontene. Kosen er slutt, og det er ikke bare vaffelhjertene som er heite. Fylkesårsmøtet i Rogaland viser at maktkamper i KrF ikke er så forskjellig fra maktkamper i andre partier.

I dagene som kommer vil det på de ekstraordinære fylkesårsmøtene bli kamp til siste appell og om hver eneste landsmøtedelegat, en kamp som det er maktpåliggende for begge parter å vinne, men som kan skade partiet – uansett utfall

Landsstyret i partiet hadde i går ettermiddag et ekstraordinært møte i kjølvannet av fylkesårsmøtet Rogaland, det største fylkeslaget i partiet. Flertallet der overkjørte i helga mindretallet, og sender en nesten helblå delegasjon til landsmøtet.

Det fikk partileder Knut Arild Hareide til å reagere, og si at de sendte et signal til resten av partiet som han håpet at det ikke ble lyttet til. I landsstyremøtet mandag ble det lagt et tydeligere press på de andre fylkeslagene om å sørge for bedre representativitet på sine landsmøtedelegasjoner.

Saklig sett er det mange gode grunner til det. Skal partiet stå samla også etter 2. november, må også mindretallet føle at prosessen har ivaretatt deres interesser. Føler de at de har tapt ved kupplignende valg, blir det vanskeligere å bygge bru mellom partene etterpå.

Likevel er det vanskelig å klandre flertallet i et fylkesårsmøte for å stemme som de gjorde. Spørsmålet om partiets retningsvalg er ikke en diskusjon i et politisk seminar, men en avgjørelse av vital betydning for partiets framtid.

Så lenge det ikke er gitt klare føringer, vil et flertall ønske å sikre «sine» interesser. Slike politiske maktkamper er ingen søndagsskole, heller ikke i KrF. Dette burde partiledelsen ha forutsett. Tar du en slik forestilling på turné uten manus, kan hva som helst skje. Det er litt seint å ta grep nå.