Lederartikkel fredag 9. november 2018

«Viktig næringspolitikk forsvinner i språklig tull»

Innovasjon: Breaking Waves er innovasjonsnavnet på den maritime klyngen. Nå har fiskeriene og møbelindustrien havnet i samme kategori.  Foto: Johan Behrentz

Det burde være fullt mulig å bruke norsk språk og navn som gir mening

Leder

Når salg, utvikling og produksjon av møbler blir til Branding Innovation Cluster, som igjen er en del av Norwegians Rooms, og fiskerinæringen ender opp som Blue Legasea, og det hele skal styres fra Norwegian Centre of Expertise, skjønner vi det er alvor. Eller gjør vi det?

Sannsynligvis ikke. Vi registrer hvordan viktig næringspolitikk er i ferd med å drukne i språklig forsøpling. Utvikling av sterke og framtidsretta næringsklynger er svært viktig, og noe vi heier på. Dette dreier seg om arbeidsplasser, regional utvikling og framtida til viktige næringer, ikke minst i vår region. Da burde det være fullt mulig å bruke norsk språk og navn som gir mening. Selv om næringsklynger og bedrifter skal hevde seg i et globalt marked, bør man kunne snakke norsk i Norge.

Når den marine klyngen Blue Legasea får 5 millioner kroner årlig i forskningsmidler de neste fem årene, er det en god og viktig nyhet. Økt satsing på forskning for å få fram nye produkter fra havet, eller havrommet som det også er blitt populært å kalle det, er noe vi kan og bør gjøre mer av.

Det er også bra med et nærmere samarbeid mellom de ulike aktørene innen fiskerinæringene. Fra dem som jobber på havet til bedriftene på land som driver foredling og utvikling av nye produkter. Erfaringen vi har fra den maritime industrien tilsier at det kan være smart. At en gjennom disse samarbeidsorganene får koblet høyskolene og universitetene tettere på næringslivet, er også svært verdifullt.

Det politiske i dette er at millionene som nå kanaliseres gjennom de ulike «Norwegian Centre of Expertise», er penger regjeringen har frigjort gjennom kutt i fylkenes egne næringsfond. Om denne formen for statlige støttetiltak gir bedre resultater enn det som kanaliseres gjennom Innovasjon Norges regionale kontorer, gjenstår å se. For noen høres det kanskje slik ut når ord som branding innovation cluster og center of expertise overtar for regionale næringsfond. Men vi kan ikke se at det er nyskapende å stable engelske ord som knapt gir mening etter hverandre. Det kan umulig sies å være særlig framtidsretta. Det er kanskje på tide med en innovativ navnekonkurranse.