Leder:

«Livsfarleg blasfemilov»

DØMD: Den kristne kvinna Asia Bibi vart dømd til døden for blasfemi. No er ho sett fri, men blir likevel drapstruga. 

Vi må vere på vakt mot alle forsøk på å vekke til live blasfemiparagrafen

Leder

Historia om pakistanske Asia Bibi har fått fleire til å forstå den grufulle forfølging som tusenvis av menneske blir utsette for. Asia Bibi vart dømd til døden i 2010 for blasfemi, og har sete fengsla fram til 30. oktober i år då ho vart frikjend av Pakistans høgsterett. Men frikjenninga av Bibi har utløyst raseri og sterke protestar i Pakistan, og islamistar over heile landet har kravd at den kristne kvinna blir hengt.

Blasfemifrikjente Bibi fortsatt i Pakistan

Den kristne pakistanske kvinnen Asia Bibi er løslatt fra fengsel åtte år etter at hun ble dømt til døden for blasfemi, men oppholder seg fortsatt i Pakistan.


Arrestert

Og kva er så Bibis brotsverk? Ho vart nekta å hente vatn frå ei kjelde, fordi ei gruppe kvinner meinte at vatnet vart «ureint» ved at ho som ikkje-muslim tok i vasskåla. I diskusjonen som oppstod skal Asia Bibi ha sagt at menneska hadde meir å takke Jesus for, enn profeten Muhammed. Dette var nok til at ho vart arrestert, tiltalt for blasfemi og dømd til døden. Bibi-saka har alt kosta to menneske livet; Både Punjab-guvernør Salmaan Taseer og ministeren Shahbaz Bhatti vart drepne fordi dei støtta Asia Bibi og kritiserte Pakistans strenge blasfemilov.

Engasjert

Fleire norske politikarar har engasjert seg for å få Bibi til Norge, og gi henne asyl på humanitært grunnlag. Det initiativet er det all grunn til å støtte. Det er fleire land som har vist interesse. Internasjonal merksemd kan ha vore det som har berga livet til den fattige landarbeidarkvinna. Sist måndag vart det arrangert fakkeltog i Ålesund til støtte for forfølgde kristne, og tilsvarande markeringar har vore i andre byar. Mange blir utsette for overgrep som aldri blir kjent.

Listhaug og Raja går sammen for å få pakistanske Asia Bibi til Norge

Sylvi Listhaug og Abid Raja går sammen om å be regjeringen om å gi asyl til pakistanske Asia Bibi og hennes familie, som er truet på livet av islamister.


Kritisk

Det må alltid vere lov å ytre seg kritisk om religion, politikk og ideologiar utan å risikere straff, og vi må vere på vakt mot alle forsøk på å vekke til live blasfemiparagrafen i vårt eige lovverk. Det gir grunn til uro at den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har støtta ein dom i Austerrike; Ei kvinne vart dømt til å betale bot for å ha uttalt at profeten Muhammed var pedofil fordi han var gift med ei seks år gamal jente. Kvinna anka dommen, men fekk ikkje medhald fordi domstolen meiner at ytringa kan «føre til fordommar og truge religiøs fred». Det er uforståeleg, og svært alvorleg. Dommen senkar terskelen for straff mot borgarar som ytrar seg kritisk og blasfemisk, og derfor er det vesentleg at dommen ikkje blir ståande.

Kristne Asia Bibi skal være løslatt fra fengsel i Pakistan

Den kristne pakistanske kvinnen Asia Bibi er løslatt fra fengsel, åtte år etter at hun ble dømt til døden for blasfemi, ifølge advokaten hennes.

 

Blasfemi-frikjent pakistansk kvinne får utreiseforbud

Kvinnen som er frikjent for blasfemianklager i Pakistans høyesterett, nektes å forlate landet. Forsvareren hennes har reist av frykt for sin egen sikkerhet.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder