Leder:

«Abortloven uegnet til spill om regjeringsmakt»

Abort: Lørdag vil det være store demonstrasjoner over hele landet mot at statsminister Erna Solberg har åpnet for å diskutere innstramminger i abortloven med KrF. 

Det er lite verdig å bruke abortloven i et spill om regjeringsmakta

Leder

Lørdag strømmer tusenvis av kvinner ut i gatene i protest mot at statsminister Erna Solberg har åpnet for justeringer i abortloven. Reaksjonene er forståelig. Det framstår ganske åpenbart at statsministeren brukte abortloven i et maktspill for å sikre blå kandidater under KrF-fylkeslagenes ekstraordinære årsmøter. Det er en lite verdig måte å starte en diskusjon om et så alvorlig og personlig inngripende tema.

For det er fortsatt sprengkraft i abortdebatten. Under dagens demonstrasjoner vil vi se mange godt voksne kvinner i demonstrasjonstogene. Kvinner som selv var med og slåss for retten til sjølbestemt abort. Et standpunkt KrF var mot den gangen, og som fortsatt henger med i deler av partiet.

Demonstrerer for abortlova over heile landet laurdag:

– Dette vert ei stor markering. Mange reagerer på måten Solberg tek opp abortsaka på.

Laurdag er det demonstrasjonar i heile landet til forsvar for abortlova, inkludert i Ålesund og Volda.


Utspillet fra statsministeren har skapt sterke reaksjoner, både internt i Høyre og fra regjeringspartiene Venstre og Frp. Opposisjonen, med Ap i spissen, har vært tydelig på at dette kan bety en innskrenkning i kvinners rett til sjølbestemt abort.

Det striden står om er paragraf 2c i abortloven. Den sier at etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». Det står altså ingen sted i lova at for eksempel Downs syndrom eller andre spesifikke medfødte avvik i seg selv er abortgrunn. I fjor fikk i alt 287 kvinner innvilget abort etter denne bestemmelsen, mens det totalt ble utført drøyt 12.700 aborter.

Det er dette punktet i lova, sammen med spørsmålet om såkalt tvillingaborter, at Solberg har gitt KrF forhåpninger om at det er mulig å foreta innstramminger.

Folk er splittet i synet på tvillingabort

Andelen som mener tvilling­abort alltid bør være tillatt, selv når begge fostre er friske, er nesten like stor som andelen som er helt imot.


Over helga starter, slik vi forstår det, regjeringsforhandlingene mellom KrF, Høyre, Frp og Venstre. Skal vi tippe ender det med økte pleiepenger til dem som har handikappende barn. Det blir neppe endret et komma i abortloven.

Men KrF har fått vist fram at de fortsatt er motstandere av dagens abortlov, samtidig som Solberg har vist at hun var villig til å bruke lova i et spill for å beholde regjeringsmakten. Det siste var ikke et av Erna Solbergs stolte øyeblikk.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!