«En grense brutt med hærverket på Waras eiendom»

Hærverket på huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara føyer seg inn i en dyster utviklingen der politikere og offentlige personer i økende grad må finne seg i trusler og sjikane.

Uakseptabelt: Med hærverket på huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara er en grense brutt. Det er fullstendig uakseptabelt og et angrep på demokratiet.  Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold

Wara selv karakteriserer hærverket som et angrep på demokratiet. Det er en riktig beskrivelse

Leder

Fram til nå har det ikke gitt seg utslag i direkte hærverk. Nå er også den grensen brutt. Det er forstemmende.

Wara selv karakteriserer hærverket som et angrep på demokratiet. Det er en riktig beskrivelse. Vi skal ha ulike oppfatninger om det politikere mener og står for. Det er en grunnleggende demokratisk rett. Men når vi i økende grad ser er at politisk uenighet gir seg utslag i hets, sjikane og trusler, er en grense nådd. Det gir seg særlig utslag overfor rikspolitikere, og kanskje særlig yngre kvinner, men vi ser også at dette brer om seg overfor politikere som tar verv i kommunestyrer og fylkesting.

Wara kaller truslene et angrep på norsk demokrati

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kaller truslene mot ham og hans familie et angrep på det norske demokratiet. – Det er ille og alvorlig, sier han.


Det blir nå opp til politiet å finne ut hvem som står bak hærverket mot huset og bilen til Wara. Det vi vet er at det i slutten november ble satt opp en teaterforestilling i Oslo der det ble vist film av blant annet husene til justisministeren og personer tilknytte Høyre og Frp.

Det er for tidlig å si om det er noen sammenheng her, men det er en påminnelse om det ansvar som påligger de som offentliggjør den typen informasjon. I utgangspunktet burde det ikke være noe stor hemmelighet hvor en politiker bor, men slik vi ser det nå utvikler seg er det grunn å være tilbakeholden med den typen opplysninger.

PST etterforsker alvorlige trusler mot justisministeren

PST etterforsker alvorlige trusler mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Huset og bilen hans er blitt nedtagget, og bilen kan ha blitt forsøkt påtent.


Ingen er tjent med at vi har politikere som må voktes av politiet døgnet rundt fordi folk ikke evner å skille mellom politisk debatt, hærverk og trusler. Vi trenger personer som påtar seg oppgaven som våre politisk tillitsvalgte. Det er grunnsteinen for at vi skal ha et fungerende demokrati. Det kan bli et problem å få folk til å ta den typen verv, dersom det er slik at sjikane, hets og trusler er prisen en må betale for å gjør en jobb på vegne av fellesskapet.

Det er ingen enkle løsninger på dette. I saka mot Wara er politiets oppgave å finne ut hva som har skjedd. Den eller de som står bak må tas og straffes. Det er viktig for å gi et tydelig signal om at den slag oppførsel vil ikke bli akseptert.