«Uten frivilligheten blir Norge kaldere»

Signal: Kulturminister Trine Skei Grande (V) la onsdag fram den første frivillighetsmeldingen på over ti år. Signalene og tiltakene som foreslås, peker i rett retning.  Foto: NTB Scanpix

Det er en god start, men ordningen med momskompensasjon bør utvides og styrkes

Leder

Frivilligheten er det viktigste limet i mange lokalsamfunn. Frivillig innsats i lag og organisasjoner bringer mennesker sammen, og skaper tilbud, opplevelser og arenaer som vi aldri ellers ville hatt tilgang til.

I alt fra lokale revyer og musikkliv til idrett og ideelt arbeid er frivilligheten navet som driver det hele rundt. Frivilligheten bygger lokalsamfunn nedenfra, og strekker greinene oppover til et nasjonalt nivå. Ja, også utover landegrensene.

Frivilligheten er grunnmuren for mye av profesjonelle aktører i kulturlivet, for eliteidretten, for humanitær innsats og politisk engasjement. Det er få ting vi får så mye igjen for som det vi investerer i frivilligheten. Det skulle bare mangle om vi ikke også virkelig satser på frivilligheten.

Derfor er det en begivenhet når Regjeringen nå legger fram den første stortingsmeldinga om frivillighet på over ti år. En slik melding gir viktige signal om hvilke rammer det frivillige Norge får å utvikle seg fra i åra som kommer.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Da kulturminister Trine Skei Grande (V) la fram frivillighetsmeldinga onsdag, var det særlig nyheten om utvidelse av ordningen med momskompensasjon og forenklingsreformen som ble ønsket velkommen. Begge deler handler foreløpig mer om en retning enn om gjennomføring.

I årets budsjettforhandlinger med KrF ble det lagt inn 50 millioner ekstra til kompensasjon av momsutgifter for frivillige organisasjoner. Det er en god start, men ordningen med momskompensasjon bør utvides og styrkes, slik at den når flere som en rettighet og ikke bare en mulighet.

Det blir utført mer enn 140.000 årsverk årlig med frivillig arbeid i Norge. Seks av ti av oss har deltatt i frivillig arbeid i løpet av et år, ifølge SSB. Innsatsen er betydelig, men fortsatt er det mulig å bygge frivilligheten både sterkere og breiere.

Sammen med forenkling av byråkrati og skjemavelde vil en lettelse i avgiftstrykket gi idrettslag, skolekorps, kor og historielag mer muskler til å skape mer aktivitet og gi et mer mangfoldig tilbud i sine lokalsamfunn. Det vil bringe oss nærmere hverandre og gi et varmere samfunn. Det gjør det verdt innsatsen. Frivillighetsmeldinga peker i rett lei.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder