Leder 28.januar 2019:

«Useriøse transportørar må få kjenne at det svir»

Vogntog som ikkje er skodd for det norske vinterføret har dei siste vekene igjen vore involvert i ulykker eller skapt store trafikkproblem.

VINTER: Fleire kontrollar og strengare straff for grove lovbrot må til i tillegg til skjerpa krav til vinterutrustning på vogntog på norske vintervegar.  Foto: NTB Scanpix

Nokre spekulerer altså i å bruke materiell som utgjer ein stor fare langs vegane

Leder

Særleg store problem er det knytt til den veksande trafikken med utanlandske vogntog.

For knappe to veker sidan fekk 86 av 597 kontrollerte køyretøy køyreforbod i løpet av fire dagar i ein storkontroll Statens vegvesen gjennomførte i Nord-Norge. Kontrollen vart gjennomført på oppfordring av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) etter fleire alvorlege ulykker.


Vegvesenet styrker kontrollen av utenlandske vogntog i Nord-Norge

Statens vegvesen og Tollvesenet øker kontrollene av vogntog ved grensen i Nord-Norge, etter trafikkulykker med utenlandske vogntog på glatt vinterføre.

Ikkje noko tyder på at Statens vegvesen var spesielt «heldige» med fangsten. Slike tilstandar kan vi ikkje akseptere. Risikoen for å bli tatt må bli endå større, og det må svi meir for dei som utgjer ein stor fare for andre i trafikken.

l førre veke vart eit slovensk vogntog på veg til Ulsteinvik stoppa med to heilt blankslitne dekk i ein kontroll på Minnesund. Køyreforbod og 1.500 kroner i bot vart resultatet. Køyreforbodet kan svi, men bota gjer det neppe.


Dette dekket sto på et utenlandsk vogntog som skulle til Ulsteinvik

Men ferden endte på E6 ved Minnesund etter at Statens vegvesen ga vogntoget kjøreforbud onsdag.

Sjølvsagt er også dei fleste utanlandske transportørar seriøse, men nokre spekulerer altså i å bruke materiell som utgjer ein stor fare langs vegane. Kontrollar har også synt at mange av sjåførane har ulovlege lønns- og arbeidsvilkår.

I ein open økonomi, må vi også akseptere konkurranse i transportbransjen, men vi bør ikkje akseptere konkurranse på så ulike vilkår som vi ser døme på. Når dette i tillegg utgjer ein fare for liv og helse for både sjåførar og medtrafikantar, må vi sørge for å setje foten på bremsene.

Seinare år er det gjort mange tiltak for å betre situasjonen, samtidig som det har kome fleire utanlandske vogntog på norske vegar. I førre veke foreslo samferdselsministeren å skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare, etter delvis mal frå tysk regelverk.

Det skulle berre mangle om ikkje vi har like strenge dekk-krav som Tyskland. Men som kontrollane i Nord-Norge syner, er altså mangel på etterleving av dagens regelverk eit minst like stort problem. Det løyser vi berre med å la det koste meir å bryte reglane – for sjåførar, transportselskap og kjøparar av transporttenestene.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder