Leder:

«Litt for tidlig å feire fraværsgrensens suksess»

Tilstede: Flere er tilstede i klasserommet, men samtidig har risikoen for å gå ut av videregående med stryk økt. Nå må vi sette inn tiltak som behandler årsakene.   Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Etter alle år med kamp mot frafallet i den videregående skolen, har seirene så langt vært for få og små

Leder

Vi trengte vel ikke forskere for å fortelle oss at fraværsgrensa i den videregående skolen ville få ned fraværet. At det også er en av konklusjonene i en fersk Fafo-rapport, er derfor ingen stor overraskelse. Det resultatet viste seg umiddelbart.

Det betyr likevel ikke at tiltaket er en rein suksess. Fravær eller nærvær i klasserommet kan ikke være noe annet enn et delmål. Målet må være at flere kommer seg gjennom den videregående skolen med best mulig utbytte.


Rapport: Fraværet går ned, men risikoen for å falle fra har økt på VGS

Fraværet i den videregående skolen har gått ned med 20 prosent, men samtidig har risikoen for å stryke økt, ifølge en fersk Fafo-rapport.

 

Vi kan ikke feire uten at resultatene for skolefrafall og karakterer blir bedre. Konklusjonene i Fafo-rapporten peker nemlig i begge retninger. Fraværet er redusert med imponerende 20 prosent etter at fraværsgrensa ble innført, men samtidig er risikoen for å ende opp med strykkarakter økt.

Legger vi til at allerede pressa fastleger har fått enda en ny oppgave med å sjukmelde skoleelever og at mange elever går på skolen til tross for at de er smittebærere, blir ikke 20-prosenten fullt så imponerende som den først kan se ut. Derfor er det viktig å ta dette ett steg videre.

Legeforeningen mener fraværskravet er åpent for tolkning

Loven åpner for at elever i den videregående skolen likevel ikke trenger legeerklæring ved fravær, mener Legeforeningens jurister. De ber regjeringen avklare.


Sjølsagt er det en viktig forutsetning for læring og utvikling i skolen at eleven faktisk er til stede. Uten ytterligere tiltak og innsats for de elevene som av ulike grunner sliter på skolen, bidrar imidlertid fraværsgrensa bare til å dempe symptomene. Nå må vi sørge for å behandle årsakene.

Det krever et bredt sett av tiltak, både i klasserommet og i skolehelsetjenesten. Det handler om alt fra å tilpasse fag og undervisning for å møte behovene hos dem som sliter med teori til å ha en skolehelsesøster som er til stede og har tid.

Men ikke minst handler det om å skape tette og gode relasjoner og tillit mellom lærere og elever. Det får man ikke bare av å prate om det eller å vedta regler. Det får man ved å sette inn nok og godt kvalifiserte lærerressurser, lærere som har tid nok og kunnskap nok til å se, forstå og hjelpe.

Etter alle år med kamp mot frafallet i den videregående skolen, har seirene så langt vært for få og små. Derfor er det viktig at vi nå når vi har fått flere av elevene til å være på skolen, at vi nå gir dem en bedre grunn til å være der. Da må vi våge å se forbi slagords-tiltakene.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder