Leder:

«Formidabel oppgave å gi Norge et moderne forsvar»

Milliarder: Norge står foran en formidabel oppgave om vi skal klare å bygge opp et moderne forsvar som faktisk kan forsvare landet. Foto: NTB scanpix 

En opprustning slik det her pekes på, vil kreve prioriteringer dagens politikere har liten erfaring med

Leder

Norge står foran en formidabel oppgave om vi skal klare å bygge opp et moderne forsvar som faktisk kan forsvare landet. Økende bekymring for utviklingen i Russland i kombinasjon med motstridende signaler fra USA vil de neste årene sette norske politikere på en tøff prøve.

Det viser en helt ny rapport fra Forsvaret forskningsinstitutt. Våre fremste forskere innen forsvarssektoren slår fast at det vil kreve mange hundre milliarder kroner over de neste årene, om vi skal makte å bygge opp et effektivt forsvar av Norge. Til sammenligning er forsvarsbudsjettet for i år på 59 milliarder kroner.

USA øker presset – ber Norge bruke mer på forsvar

To uker før NATOs toppmøte trapper USA opp presset mot Norge og andre allierte om å trappe opp forsvarsbevilgningene.


Deres konklusjon er at dagens forsvar ikke holder mål. De påpeker at faren for et større militært angrep på Norge ikke kan utelukkes, og at viljen hos flere allierte land til å komme Norge til unnsetning svekkes. Denne kombinasjonen krever at vi må selv må ta en langt større ansvar for forsvaret av landet. Det koster penger.

I rapporten påvises store mangler i det konvensjonelle forsvaret. Vi har en uhyre liten marine, vi har langt færre soldater enn vi bør ha og i tillegg sliter hæren med gamle stridsvogner og mangel på helikopter. På toppen av dette har vi liten evne til å stanse og bekjempe langtrekkende missiler. Deretter kommer hele problematikken rundt krigføring i cyberspace og sårbarhetene i samfunnssikkerhet tilknyttet det.

Som et av verdens rikeste land skulle en tro at dette var utfordringer vi har bedre forutsetninger enn de fleste til å håndtere. Så enkelt er det ikke. Skal en ruste opp forsvaret i tråd med det som her blir anbefalt kreves det omprioriteringer på statsbudsjettet som knapt noen av dem som i dag sitter på Stortinget eller i regjeringen har erfaring med.

Høyre i Møre og Romsdal med på forsvarsopprør

En rekke av Høyres fylkeslag peker på at regjeringen har satt av for lite penger til Forsvaret i år og krever klare forpliktelser om opptrapping fremover.


Det kan bli en erfaring mange vil måtte kjenne på i årene som kommer. Forsvaret av landet dreier seg om mer enn militært forsvar av grensene våre. Det er et forsvar av de verdiene vi bygger vårt demokrati på. Det er forsikringen om at vi skal kunne leve frie og meningsfylte liv i vårt eget land. Det er det verdt å bruke en del penger på. Det forutsetter politikere som evner og våger å prioritere.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder