LEDER:

Skolefrokost er et bra forslag fylket neppe har råd til

Skolefrokost er et fornuftig tiltak som under normale omstendigheter kunne vært gjennomført.

  Foto: Scanpix

Skolefrokost er et fornuftig tiltak som under normale omstendigheter kunne vært gjennomført

Leder

Arbeiderpartiet vil innføre gratis skolefrokost til alle de 10 000 elevene ved de videregående skolene i fylket. Det er et godt forslag som fylket neppe har råd til. Når den økonomiske situasjonen i fylket er slik at driftsutgiftene de neste årene må ned med rundt 200 millioner kroner, er det å øke utgiftene med en million eller to neppe der en bør starte.

Valgløfte fra Arbeiderpartiet

Vil innføre gratis skolefrokost

Arbeiderpartiet vil innføre gratis skolefrokost for alle elevene ved de videregående skolene i fylket.


Slik er det. Fylket har klart å sette seg i en økonomisk situasjon hvor vi har vanskelig å se hvilke påplussinger fylkespolitikerne med troverdighet kan fremme i denne ventende valgkampen. Utspillet fra Aps Jakob Vorren om skolefrokost er en del av valgkampen, men ikke et dårlig forslag av den grunn.

Hordaland og Oppland har allerede innført en ordning med en enkel sunn og gratis frokost til alle elevene ved sine videregående skoler. Hordaland rapporterer om svært positive effekter. Elevene kommer på skolen til riktig tid, skulkingen av første time har gått kraftig ned og mat i kroppen før undervisning starter opp gir mer fokuserte og lærevillige elever, er erfaring fra Hordaland.

Her i fylket har Kristiansund videregående skole hatt en ordning med skolefrokost i 10 år. De dekker kostnadene på 125 000 kroner i året over eget budsjett. For denne prisen serveres skolefrokost i kantina fire dager i uka til rundt 900 elever. Det er med andre ord ikke voldsomme summer det dreier seg om for å få en ordning som dette på plass. Rektor Marit Rovik Bjerkestrand sier det er mange andre områder hun heller kutter utgiftene enn å fjerne skolefrokosten.

Det virker altså være et fornuftig og ganske rimelig tiltak som under normale omstendigheter burde vært gjennomført. Men det er ikke normale omstendigheter i fylkesøkonomien. En voldsom investeringslyst, med påfølgende høy gjeld, vil sammen med et generelt høyt driftsnivå tvinge fylkespolitikerne til kraftige kutt. De som sitter der i dag må starte den prosessen, mens de tyngste takene nok vil ende opp hos de som velges inn etter høsten valg.

Dermed ender skolefrokost opp som et godt forslag som fylket etter vår oppfatning ikke har råd til å gjennomføre. Vi er redd det ikke blir det eneste.