Leder:

«Må ha bedre rutiner for offentlige innkjøp»

Uten anbud: Det var blant annet i forbindelse med utfylling av havneområdet ved Flatholmen at oppdrag hadde blitt tildelt uten nødvendig anbudsutlysing. 

Konkurranse skal altså fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser

Leder

Lov om offentlige anskaffelser skal sørge for at det offentlige får mest mulig for pengene ved kjøp av varer og tjenester. Samtidig skal den bidra til like konkurransevilkår mellom ulike private tilbydere.

Konkurranse skal altså fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det offentlige er en stor innkjøper, og det er snakk om store verdier, både for leverandører og for skattebetalerne. De må forvaltes på en best mulig måte.

Enterprenør jobbet for 1,6 mill. uten konkurranse:

Havna stanset arbeid umiddelbart


Åpenhet og fri konkurranse er også et viktig vern mot misbruk av fellesskapets ressurser. Lova om offentlige anskaffelser skal hindre at vennskap og kjennskap avgjør, at noen får «klippekort» til offentlige oppdrag og at økonomisk ukultur eller korrupsjon får fotfeste.

Heldigvis er det langt mellom bruddene på denne lova. Nettopp derfor må det være en tankevekker for ledelsen i Ålesund kommune at den har blitt tatt med buksene nede flere ganger de siste par årene. Nå sist var det Ålesundregionens havnevesen som brøt reglene.


Havnevesenet har tildelt en entreprenør arbeid for over to millioner uten anbudsutlysing, og oppdaget ikke lovbruddet før Sunnmørsposten tok opp saka. Den samme entreprenøren har tidligere fått oppdrag uten anbud for nær 24 millioner kroner ved renovasjonsanlegget Bingsa.

Dette er to av flere saker de siste årene. Havnevesenet erkjenner at systemene ikke har vært gode nok, og vil rydde opp. En tilsvarende innrømmelse kom i Bingsa-saka, en sak som også endte med politianmeldelse for korrupsjon. Den saka ble henlagt av statsadvokaten.

Dette betyr ikke nødvendigvis at Ålesund kommune, eller selskaper kommunen er involvert i, er verre enn andre. Kommunen skal også ha ros for viljen til å rydde opp, men disse sakene bør være en vekker.Millionar på ville vegar

Nok eit lovbrot rundt offentlege innkjøp blei avdekt denne veka.


Styreleder i havnevesenet innrømmer at de ikke har hatt gode nok systemer til å fange opp avvikene. Det gjelder nok for flere. God styring, gode systemer for internkontroll og et sterkt fokus på etikk er avgjørende. Uten dette vil det dukke opp stadig nye saker som krever opprydding.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder