Leder 6. mars:

«Sannhetens time for nye vegprosjekt»

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tar nå de første grepene for å få kontroll over fylkesøkonomien.

Alvor: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik foreslår å stramme kraftig inn overfor såkalte sjølfinansierende vegprosjekt.  Foto: Staale Wattø

Summen av dette er at nåløyet for såkalt sjølfinansierende samferdselsprosjekt blir langt trangere

Leder

Vedtar samferdselsutvalget, og deretter fylkestinget, fylkesrådmannens definisjon på hva et sjølfinansierende vegprosjekt er, blir det lenge til neste gang det kommer en fjordkryssing i fylkeskommunal regi i Møre og Romsdal.

Fylkesrådmannen om Rovdefjordbrua:

Fylket har ikke én krone

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik gjør det klart at fylket ikke har én krone å bruke på rekken av store samferdselsprosjekt i fylket som nå står på vent.


Et av Guttelviks krav er at såkalte sjølfinansierende samferdselsprosjekt ikke skal berøre fylkets kontantstrøm. Det vil si ikke belaste summen av penger som til enhver tid går inn og ut av fylkeskommunens ulike kontoer. Fylkesrådmannen legger nå opp til at denne typen vegprosjekt skal måles opp mot en kontantstrømsmodell. Består de ikke testen, skal fylkespolitikerne gripe inn og stoppe det.

Guttelvik har nok Nordøyvegen friskt i minne når han løfter dette fram. En av de største utfordringene med det prosjektet, som i sin tid ble solgt inn som sjølfinansierende, var den store såkalt pukkeleffekten. Altså at fylkeskommunen i en periode må dekke inn store merkostnader i påvente av inntektene som kommer på et langt senere tidspunkt. En slik mellomfinansiering fra fylkets side vil Guttelvik stoppe med det forslaget som nå ligger på bordet.

Tilrår radarovervaking og varsling frå våren 2019:

Snart kan det koste deg å køyre her – vil finansiere skredsikring med turistskatt

Skredrisikoen på Trollstigen er høgare enn Vegvesenet normalt aksepterer, men det er ikkje pengar til skredsikring. No foreslår fylkesrådmannen å innføre turistskatt.


I tillegg til dette skal hele utredningsprosessen formaliseres strengere og fylkespolitikerne skal kobles inn og dermed ansvarliggjøres tidligere. Kravene til utredninger i forkant legges på samme nivå som det som gjelder alle større statlige utbyggingsprosjekt. Ikke minst kravet om ekstern kvalitetssikring av kostnadene (KS2), som har vist seg å gi mange store prosjekt en ubehagelig overraskelse. Nå sist Stad skipstunnel som ble en milliard kroner dyrere etter å ha blitt regnet på av eksterne konsulenter.

Summen av dette er at nåløyet for såkalt sjølfinansierende samferdselsprosjekt blir langt trangere. Sande fastlandssamband og Rovdefjordbrua er to prosjekt av denne type som ligger i køen hos fylket.

Så gjenstår det å se om politikerne våger binde seg til masta på denne måten, eller om fristelsen i et valgår til å holde døra på gløtt for prosjekt fylket egentlig ikke har råd til, blir for stor.

Tolv menn til Oslo for å snakke med Dale

Mandag møtte tolv menn på kontoret til samferdselsministeren for å fortelle han at han burde bygge Møreaksen.