Leder om fraværsgrense i skolen:

«Det må være en grense for hvilke grenser vi har»

Møteplikt: Elever i grunnskolen har plikt til å møte på skolen. En fraværsgrense i ungdomsskolen endrer ikke på det, og løser heller ikke problemet med fravær.   Foto: Roald, Berit

Man kan heller ikke «true» elever helt ned mot 12-årsalderen med at det ikke blir vitnemål

Leder

La oss for all del ikke gjøre skoleelevers utfordringer til et spørsmål om strengere regler. Vi må styrke tiltakene for dem som sliter i skolehverdagen heller enn å ty til forenklede symboltiltak, klekket ut på et politisk verksted.

Målet må være at alle får en best mulig skolehverdag med et best mulig utbytte ut fra sine forutsetninger. Det bør alle være enige om. Noen elever trenger ekstra oppfølging for at vi skal få til dette. Det bør også alle være enige om.

Derfor blir debatten om å innføre en konkret fraværsgrense også i ungdomsskolen, slik den nå blir reist foran landsmøtet i Høyre, en skinndebatt. Det er tiltakene som settes inn for å hjelpe eleven som betyr noe. Ikke en ny regel.

Rapport: Fraværet går ned, men risikoen for å falle fra har økt på VGS

Fraværet i den videregående skolen har gått ned med 20 prosent, men samtidig har risikoen for å stryke økt, ifølge en fersk Fafo-rapport.


Høyre er opptatt av skole, og naturlig nok av hva samfunnet og eleven får igjen for innsatsen. En forutsetning for å få noe igjen for undervisningen er sjølsagt at eleven er til stede i klasserommet. Det er det ikke alle som er.

Inspirert av resultatene med fraværsgrensen i den videregående skolen er det til landsmøtet lagt fram forslag om en tilsvarende fraværsgrense i ungdomsskolen. Det er et forslag som møter motbør også i Høyre. Det er det god grunn til.

Det er forskjell på videregående skole og ungdomsskole. I grunnskolen er det allerede skoleplikt. Alle må gå på skole, og alle har plikt til å møte. Man kan heller ikke «true» elever helt ned mot 12-årsalderen med at det ikke blir vitnemål om fraværet i enkeltfag er for stort.

Flere gutter uten karakterer på videregående etter innføring av fraværsgrense

Andelen gutter som ikke får vurdering i ett eller flere fag på videregående skole, har økt med 2,9 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.


Problemet må derfor løses ved at skolene har nødvendige ressurser. Det kan handle om tilgang på spesialkompetanse som helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste eller miljøterapeuter. Og det vil handle om at den enkelte lærer har tid og kompetanse til å ta tak i enkeltsaker.

Den eneste fornuftige bruken av en eventuell fraværsgrense må være å bruke den som en «pisk» mot skoleeier, en grense som utløser en plikt til å handle. Man bør i så fall vurdere om en slik plikt skal være juridisk bindende, altså slik at skoleeier også kan holdes erstatningsansvarlig for manglende oppfølging. Det ligger ikke inne i forslaget som nå blir lagt fram for Høyres landsmøte.

Solberg: – Halvparten av befolkningen skal bo i Høyre-kommuner

Høyre-leder Erna Solberg sier det er optimisme i partiet i forkant av høstens kommunevalg. Målet er å sørge for at halve Norges befolkning bor i blå kommuner.