«Viking Sky»-dramaet

«Vi kan ikke stole på at flaksen skal berge oss igjen»

Velfortjent ros: Redningsmannskapene fortjener ros for innsatsen etter dramaet med «Viking Sky», men vi må ikke glemme at vi fikk stor hjelp av flaksen.   Foto: Frank Einar Vatne/NTB scanpix

Vi kan ikke fortsette å gamble med livet til tusenvis av mennesker på passasjerskip langs kysten

Leder

I dramaet på Hustadvika lørdag var vi en hårsbredd unna en katastrofe av ufattelige dimensjoner. Heldigvis kunne vi puste lettet ut til slutt. Både skip og menneskeliv ble berga. Nå må vi stille spørsmålet: Kan vi stole på flaksen en gang til?

Vi har god grunn til å gi ros for en imponerende redningsinnsats. Innsatsen og samhandlingen fra både profesjonelle og frivillige viser styrken til den norske redningstjenesten og beredskapen, men vi må ikke la nødvendig læring drukne i applausen. Det er lærdom å hente fra dramaet, lærdom som heldigvis ikke ble så dyrekjøpt som den kunne ha blitt.

For vi bør ikke være i tvil om noe slikt kan skje igjen. Nå skjedde det med et topp moderne fartøy med alt det nyeste av utstyr og to lokalkjente loser på brua. I tillegg kom en god porsjon flaks. En annen gang kan utgangspunktet og omstendighetene være verre.

«Fy flate, de har vært heldige», sa fiskebåtskipper Kjetil Holmeset til Sunnmørsposten søndag. Uttalelsen peker presist på hva som skilte dette fra å være en historie om en katastrofe. Fartøyet skal ha vært 100 meter fra grunnstøting da ankeret fikk feste og den ene maskinen kom i gang igjen.

Det var altså etter at den aller farligste situasjonen var avverget at evakueringen av fartøyet starta. Fra da brukte fem helikoptre 19 timer på å evakuere vel 470 mennesker. Fortsatt var 900 igjen om bord. Operasjonen var på grensen til hva som var mulig. Hadde skipet grunnstøtt kunne vi stått overfor en langt verre scenario.

Ville det da vært mulig å evakuere fartøyet? Kunne helikopter-evakueringen vært mer effektiv, eller kunne vi ha evakuert fartøyet forsvarlig på andre måter? Om svaret på slike spørsmål er nei, må vi spørre hva mer vi kan gjøre for å unngå å komme i en slik situasjon.

Statens havarikommisjon vil trolig snart kunne si hva havari-årsaken var, men ansvarlige myndigheter må også finne ut hva vi kan gjøre for å skape større sikkerhetsmarginer. Dette var ikke en utenkelig hendelse, men et skrekkscenario det har vært advart mot. Vi kan ikke fortsette å gamble med livet til tusenvis av mennesker på passasjerskip langs kysten.

Bakgrunn:

«Eigentleg er det ei gåte kvifor det store cruiseskipet rota seg inn i dette farvatnet når meldingane var full storm»

Knut A. Høyvik frå Tjørvåg er tidlegare fiskar, lineskipper og leiar av Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag. Denne artikkelen har han laga på oppfordring frå Sunnmørsposten.