Leder

«Helseforetakene består med Arbeiderpartiet»

Lunkne: Arbeiderpartiets landsmøte har gitt kravet om endringer i helseforetaksmodellen en lunken mottakelse. Lite tyder derfor på noen snarlig «skroting». 

Helseministeren kan dekke seg bak lag på lag med direktører. Dette skaper avmakt

Leder

Helseforetaksmodellen står sterkere enn den noen gang har gjort. På Arbeiderpartiets landsmøte slåss Møre-delegasjonen for å få partiet med på endringer. Den drahjelpen får de neppe med seg inn i lokalvalgkampen.

Ap-landsmøtet er kun villig til å bli med på kosmetiske endringer. Foretaksmodellen ble innført under Jens Stoltenbergs første regjering med Tore Tønne som helseminister.

At statlige foretak skulle styre sjukehussektoren har hele tiden vært omstridt. Det har vært omstridt internt i Ap. Høyre og Frp gikk også til valg i 2013 på å fjerne de regionale helseforetakene. Resultatet kjenner vi. Modellen består og det er ingen ting som tyder på at den vil bli endret om det kommer et regjeringsskifte.

Kommentar fra Ap-landsmøtet:

«Støre står stødigere i skandalene»

Skandaler og tapte valg er dårlig nytt for en partileder. For Jonas Gahr Støre (Ap) kan skandalene tvert imot bli bergingen.


For øyeblikket er det bare Senterpartiet som har en helt alternativ modell for styring med sjukehussektoren. Vi tror aldri de får Ap med på å skrote helseforetakene om de to partiene skal regjere sammen.

Med utsikt fra regjeringskontorene, eller fra Stortinget, ser politikerne at denne modellen har ført til at en har fått kontroll med sjukehusutgiftene. En ser at helseregionene stort sett holder seg til vedtatte budsjett, i motsetning til tidligere. Samtidig viser en rekke indikatorer at sjukehusene leverer et stadig bedre tilbud til befolkningen. Stadig flere overlever en kreftdiagnose, stadig færre dør av hjerteinfarkt, nytt medisinsk utstyr gjør at stadig flere kommer fra en hjerneblødning med kun mindre skader og køene krymper.

Dette er det store bildet. Frustrasjonen med modellen og sinne mot helsebyråkratene kommer der en må gjennom større endringer. Det være seg nedleggelser av lokalsjukehus eller fødetilbud og akuttberedskap. Det skaper en høyst forståelig usikkerhet og sinne hos dem som rammes.

Møre Ap vil ha endringer i hvordan sjukehusene styres - fikk nei fra landsmøtet

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha politikerne tilbake i sjukehusstyrene. Men Møre og Romsdal-utsendingen på Ap-landsmøtet nådde ikke fram med kravet om endringer i helseforetaksmodellen.


Der er en ved modellens store svakhet, nemlig et demokratisk underskudd. Lokalpolitikere er i stor grad ute av styrene. Helseministeren kan dekke seg bak lag på lag med direktører. Dette skaper avmakt og svekker legitimiteten til vedtakene. Her har helseminister Høie bommet, og Ap kan gjøre en forskjell. Men modellen i seg selv, den vil bestå.

Ap på vei bort fra Lofoten-kompromisset

Det blir ikke noen konsekvensutredning av Lofoten i denne perioden, konstaterer Ap-leder Jonas Gahr Støre, som åpner for å se bort fra partiprogrammet.