Leder

«Urovekkende økonomistyring i fylket»

Utsetter: I år øker gjelda til fylkeskommunene med en milliard kroner. Samtidig utsetter fylkestinget å vedta en økonomiplan til juni. Da er de sju måneder på overtid. 

Det vil nok bli det nye fylkestinget som må ordne opp etter lånefesten de siste fire årene

Leder

At fylkestinget ikke synes være i stand til å få vedtatt en økonomiplan er urovekkende. Fylkespolitikerne har nå gitt seg selv frist til juni med å få vedtatt dokumentet som legger de økonomiske rammene for de neste tre årene. Det vil være sju måneder på overtid.

Politikerne avviste forslaget fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik presenterte for fylkesutvalget i slutten av mars med begrunnelsen om at prioritering av nødvendige investeringsprosjekt og innstramming i driftsrammene, ikke var innarbeidet i planen.

Problemet til fylkesrådmannen er at det er omtrent umulig å få øye på hvilke innsparinger det er mulig å få flertall for i fylkestinget. Kutt i vegvedlikehold, stopp i alle nyinvesteringer eller nedleggelser av videregående skoler er områder politikerne nekter å være med på i et valgår.


Det er i gang en egen prosess med å effektivisere fylket sin egen drift. Det er det all grunn til å se nøye på, men å satse på at det berger den skakkjørte fylkesøkonomien er å tro på den berømte julenissen.

Vi sitter med en følelse av at det fra fylkespolitikernes side er bekvemt å skyve ansvaret for å komme opp med kuttforslag til fylkesrådmannen. At det er valg til høsten er åpenbart en av årsakene til det. Det eneste vi vet er at Senterpartiet har flagget høyt at de videregående skolene ikke skal røres.

Positive vedtak i fylkestinget både for Ørsta og Volda

Styrka i trua på bygging

Når fylkestinget samlast til møte i juni, så kjem også pengane til ein ny vidaregåande skule i Ørsta.


Med en slik tilnærming til de økonomiske problemene som tårner seg opp styrer fylket med stø kurs mot statlig administrasjon. I år øker fylket gjelda med en milliard kroner. Oppbyggingen av gjeld fortsetter de neste tre årene og i 2022 vil renter og avdrag koste fylket 500 millioner kroner årlig. Det til tross for at fylket betaler minimumsavdrag på gjelda.

Det sier noe om behovet for en økonomiplan. Siste fylkestinget før valget er i juni. Der kommer det sikkert en plan på bordet. Men vi tviler på at et flertall i fylkestinget er villige til å bli med på tøffe kutt tre måneder før valget. Det vil nok bli det nye fylkestinget som må ordne opp etter den lånefinansierte festen de siste fire årene.