Leder:

«Nye Ålesund må bli næringskommune for alle»

Tur: Ordførere, næringslivet og akademia på tur til Steinshamn for å se på næringslivet i det som blir ytre bydel i nye Ålesund kommune.  Foto: SOFIE SVANES FLEM

En moderne næringskommune må evne veie ulike interesser opp mot hverandre

Leder

Det er all grunn for å se til Haram når nye Ålesund skal bli best på næringspolitikk. Kommunens oppgave er å være en god tilrettelegger for næringslivet og bygge lokalsamfunn som det er attraktivt å bo i.

Haram fikk denne uka prisen som den beste småkommunen i landet på å tilrettelegge for næringslivet. Kommunen har en lang tradisjon med en nært samspill mellom kommunen, skoleverket og næringslivet. Dette er en modell det er all grunn til å videreføre også i nye Ålesund kommune.

En delegasjon fra næringslivet og politikk var tidligere denne uka på tur til Steinshamn for å se nærmere på bedriftene i det som bli den nye kommunens absolutt ytre bydel. Med på turen var tidligere Aker-sjef Leif Arne Langøy, nå styreleder i Sparebanken Møre. Han var skeptisk til om nye Ålesund ville lykkes like godt som Haram. 

Ordførerkandidatene i nye Ålesund utfordra på næringsliv:

Kjemper om makta i nye Ålesund: Slik vil de satse på næringsliv

 

Han mener de som skal jobbe med næringsliv i kommunen må ha en friere rolle enn andre saksbehandlere. De må ikke være for tett på forvaltningsdelen i kommunen, mener Langøy. Det er en modell det er grunn til å advare mot.

I nye Ålesund vil en få et bredt sammensatt næringsliv bestående av industri, handel og andre tjenesteytende næringer. Da kan det ikke være slik at kommunale byråkrater som jobber opp mot dette sammensatte næringslivet skal ha en friere rolle enn andre i den kommunale forvaltningen. De som jobber med denne sektoren må være underlagt det samme regelverket med hensyn til likebehandling, skriftlighet i saksbehandlingen og krav til innsyn og åpenhet, som andre deler av den kommunale virksomheten. 

Næringslivet i «nordre bydel»:

Ordførarane besøkte "nordre bydel": -

Torsdag var rubbel og bit av ordførarar i Region Ålesund på besøk i det som blir randsona av den nye storkommunen – ilag med næringsliv, akademia og studentar.

 

En moderne næringskommune er en kommune som evner veie ulike interesser opp mot hverandre. Det være seg hensynet til næringslivet, hensynet til miljø og hensynet til god byutvikling, også når de kommer i konflikt med hverandre.

Da er en avhengig av en uavhengig kommuneadministrasjon som kan bistå politikerne til å ta de riktige beslutningene. En god næringskommune er en kommune som er en pådriver til å utvikle næringslivet i kommunene. Det betyr ikke at den skal si ja til alt næringslivet ber om.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!