«Det må ryddes skikkelig i barnehagerotet»

For barna: Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal sørge for et godt tilbud til barna, ikke til spaopphold, skyhøye lønninger og utbytter. Illustrasjon.   Foto: NTB scanpix

Det er ikke mer enn tre år siden sist reglene ble skjerpet. Nå må det gjøres skikkelig

Leder

Da vi skulle få full barnehagedekning, var det privat kapital og private drivere som sørget for at det målet ble nådd. I dag går over halvparten av de nær 300.000 barnehagebarna i en privat barnehage. Det fungerer faktisk stort sett bra, men noen ødelegger dessverre for de mange.

Stadig dukker det opp eksempler som forteller oss at det er nødvendig med en opprydding. Slik opprydding er nødvendig både fra det offentliges side og fra bransjen.

Utfordringen for bransjen er at enkelte aktører tøyer grensene i Barnehageloven på en måte som setter hele bransjens omdømme på spill. En bransje som i stor grad er finansiert av offentlige tilskudd, må vise seg tilliten verdig.

Ny runde med krav mot private barnehagar

To private barnehagar i Ålesund kan måtte betale tilbake til saman 3,4 millionar kroner i tilskot, som kommunen meiner ikkje er brukt til barnas beste.


Men heller ikke kommunene har alt på stell. Tilskuddene til de private barnehagene skal beregnes ut fra de gjennomsnittlige utgiftene i de kommunale barnehagene i kommunen. Det er det kommunale regnskapet fra to år før tilskuddsåret som legges til grunn for beregningen.

Dette skulle være en enkel ordning, men i virkeligheten er det langt fra slik. Feilene florerer og det er urimelig stor variasjon mellom hvordan ulike kommuner regner ut tilskuddene på. Ifølge Private barnehagers landsforbund er det oppdaget feil for mer enn 110 millioner så langt i år.

Organisasjonen hevder å ha funnet feil i 111 av 190 kontrollerte tilfeller. Flertallet av kommunene har betalt ut for lite i tilskudd. Kunnskapsdepartementet bekrefter at regelverket for finansiering av private barnehager er for uklart.

Ulstein kommune må etterbetale tilskot for fem år til private barnehagar:

Rekna ti millionar feil

Ulstein kommune har i fleire år rekna feil og må no etterbetale over ti millionar kroner til private barnehagar.

– Barnehage på Ellingsøy er i rute

En ny barnehage på Ellingsøy skal stå ferdig seinest 01.08.2019, har bystyret vedtatt. Fire aktører meldte sin interesse for å bygge barnehagen, som skal drives i privat regi.


Dette er ikke holdbart, like lite som vi skal akseptere misbruk av offentlige tilskudd til formål som ikke har noe med barnehagedrifta å gjøre. Det tjener heller ikke til bransjens ære når det tas ut urimelig store utbytter eller når drivere av en enkelt barnehage tjener langt mer enn statsministeren.

Kunnskapsdepartementet lover nå å gå gjennom reglene for finansiering av private barnehager. Samtidig sender Private barnehagers landsforbund ut ni «fjellvettregler» mot misbruk av offentlige midler. Begge deler er helt nødvendig. Spørsmålet er om det er nok. Det er ikke mer enn tre år siden sist reglene ble skjerpet. Nå må det gjøres skikkelig.

Tagger:
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder