Leder

Ålesund i front på utvikling av berekraftige byar

Over heile Europa er utvikling av såkalla smarte byar blitt eit viktig satsingsområde dei siste åra.

UTVIKLING: Offshore Simulator Center har fått ei viktig rolle i arbeidet med å utvikle FNs Smartby-program, som Ålesundsregionen er blitt ein del av.  Foto: Staale Wattø

Dei ulike satsingane må bli godt forankra i folks kvardag

Leder

Bakgrunnen er dei store klima- og miljøutfordringane som vi må gjere noko med.

Smartby går ut på å bruke digital teknologi til å gjere kommunen til ein betre stad å leve, bu og arbeide i. Dette kan gjerast både ved å utvikle betre offentlege tenester, og ved å utnytte ressursane optimalt slik at vi kan redusere klimautsleppa.


Nye Ålesund blir smartby i FN-regi

Nye Ålesund, Sula og Giske er med i FN-programmet United Smart Cities.

I Norge er det rundt 50 kommunar som arbeider med ulike typar smartby-løysingar, og stadig fleire kjem til.

Nye Ålesund kommune, Sula og Giske er den første norske byregionen som tatt opp i FNs program for smarte byar. Vi vil gi ros til alle involverte som har sørga for at Ålesundsregionen er i front på dette viktige området.


Jubler for nye Ålesund smartby:

– Her viser vi muskler og tar en nasjonal lederrolle

Skodje-ordfører og ordførerkandidat Dag Olav Tennfjord (H) jubler for at nye Ålesund, Sula og Giske har blitt med i FN-programmet United Smart Cities.

Det er det all grunn til å vere stolt av. Samarbeidet mellom kommunane og kunnskapsmiljøet på Campus Ålesund har skapt noko unikt.

Det er etablert eit samarbeid mellom FN-nettverket og Offshore Simulator Center som gir nye mulegheiter. Simuleringsteknologien som er blitt brukt i offshorebransjen, skal no bli ein del av FNs Smartby-program for å utvikle betre kommunale tenester innan til dømes helse, samferdsel og vassforsyning. Det kan til dømes bety visualiseringar, bruk av sensorar, kunstig intelligens eller analyse av stordata.


Digitaliseringa opnar mange nye mulegheiter, men kan også auke sårbarheita vår.

Det må også takast omsyn til. Ålesund blir ein testlab for andre kommunar, og det kan gi mykje nyttig kunnskap.

Samtidig vil kommunen få god tilgang til informasjon om kva som blir gjort andre stadar i verda.

Involvering av innbyggarane er heilt avgjerande for at resultatet verkeleg skal bli ein suksess. Dei ulike satsingane må bli godt forankra i folks kvardag. Dei beste ideane kan kome frå folk som verken er tilsett i offentleg forvaltning, næringsliv eller akademia. Derfor må det leggast godt til rette for både informasjonsutveksling og aktiv deltaking.


Åpningen av The North West:

Første smakebit på digitale Ålesund

Hva skjer med Ålesund når vi kjører byen gjennom skipssimulatoren? Det er noe av det du kan få svar på under åpningsarrangementet til The North West.

Torsdag opnar konferansefestivalen The North West i Ålesund, der det blir mange foredrag om byutvikling og berekraft. Konferansen er open for alle, og kan vere ein god måte å skaffe seg meir informasjon om kva dette går ut på.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Tagger:
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder