Leder:

«IS-barna må ikke ende opp som sine foreldre»

UT: Statsminister Erna Solberg åpner for at barn av norske IS-krigere kan bli hentet tilbake til Norge.  Foto: NTB Scanpix

Å få disse barna ut fra Syria er en oppgave både for barnas eget beste, og for vår egen framtidige sikkerhet

Leder

Statsminister Erna Solberg signaliserer at norske myndigheter kan hente hjem foreldreløse barn av norske IS-krigere. Hvordan det skal skje i praksis har vel ingen svaret på ennå, men utgangspunktet om at barn ikke kan straffes for foreldrenes valg, mener vi er en riktig tilnærming.

Disse barna er uskyldige i den håpløse situasjonen foreldrene har satt dem i.

Solberg åpner nå i første omgang opp for at vi tar imot foreldreløse barn. Det neste spørsmålet statsministeren må forholde seg til blir hva en skal gjøre med barna der en eller begge foreldrene lever.

Her er det mange dilemmaer og store praktiske utfordringer. Myndigheten må forsikre seg om at barna har norske foreldre og dermed en tilknytning til Norge. Så er det spørsmålet om foreldrene er i live og om de ønsker at barna skal dra hjem til Norge. Og til slutt kommer spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til foreldrene.


Solberg: IS-mødrene må bli igjen i Syria

Statsminister Erna Solberg (H) vil hente hjem norske barn som befinner seg i Syria. Hun vil imidlertid ikke hjelpe IS-foreldrene deres tilbake til Norge.

Dette er kompliserte spørsmål uten enkle svar. Vi risikerer å få barn tilbake til Norge som er indoktrinert i en voldsideologi som de vil trenge en lang oppfølging for å komme ut av. Og vi risikerer at foreldre som har deltatt i IS sine uhyrligheter i og utenfor Syria søker familiegjenforening med egne barn i Norge.

I de siste tilfelle har vi god dekning i internasjonal og norsk lov for at disse personene kan bli arrestert og tiltalt når de kommer til Norge.

Så vil det være påtalemyndighetens oppgave å skaffe bevis for hvilke handlinger de har utført i regi av IS, og domstolene jobb å dømme dem.

Men IS-barna og deres foreldre er ikke bare et problem for Norge.

En rekke europeisk land har statsborgere med barn i flyktningleirene i Syria.


KrF vil hjelpe de foreldreløse barna av IS-krigere først

KrF-ledelsen er tydelig på at ingen barn er ansvarlige for foreldrenes valg, men i første omgang vil de kun hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere.

Det er i Europas sikkerhetsinteresse at disse barna ikke vokser opp under elendige forhold og sterk innflytelse fra ytterliggående muslimske ledere.

Det er en oppskrift på å lage leire for framtidige terrorister.

Slik sett står vi overfor en stor felles europeisk utfordring.

I dette bildet blir det for enkelt å vise til at det er foreldrenes eget valg og egen skyld at barna har havnet i denne situasjonen.

Å få disse barna ut av Syria er en oppgave både for barnas eget beste, og for vår egen framtidige sikkerhet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder