Leder:

«Vi kan ikke tillate slurv i folkehelsepolitikken»

Rusten start: Som folkehelseminister har Sylvi Listhaug alt fått kritikk for uttalelser som tyder på at hun setter kampen mot alkohol- og tobakksskader i andre rekke.  

I dette tilfellet har ministeren sjøl vært med på å utforme politikken

Leder

Regjeringen ønsker få folk til å røyke mindre. Den vil utarbeide en ny tobakksstrategi, med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet. Det er ett av punktene i avsnittet om folkehelse i regjeringsplattformen fra Granavolden.

Den som skal ha ansvaret for å gjennomføre denne politikken er den nye eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug. Hun vil slett ikke fortelle folk hva de skal og hva de ikke skal, og sier ifølge NRK at «folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt som de bare vil».

Dette er kanskje i tråd med god, gammeldags liberalisme, men det er et godt stykke unna uttalelser som bygger troverdighet i regjeringens folkehelsepolitikk. Derfor er det kanskje heller ikke så rart at Kreftforeningen ber om at folkehelsearbeidet flyttes fra Listhaugs bord.

Kreftforeningen: – Folkehelsearbeidet bør flyttes fra Sylvi Listhaugs bord

Kreftforeningen mener at Sylvi Listhaug ikke er skikket som folkehelseminister etter at hun sa at «folk må få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de vil».


I alt helsearbeid er det bedre å forebygge sjukdom og lidelser i stedet for å bruke ressurser på behandling. Det er bedre for den enkelte, og det er bedre for samfunnet. Blant annet derfor har regjeringen utarbeidet en ny folkehelsemelding, et arbeid som ble starta av helseminister Bent Høie (H).

I den meldingen, som ble overtatt av Listhaugs forgjenger, Åse Michaelsen (Frp), sier regjeringen at den vil utarbeide en ny nasjonal alkoholstrategi for å redusere alkoholskadene, videreføre satsingen på tobakkskampanjer og følge opp den femårige nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold. Kort sagt: Den vil fortelle folk hva de skal og hva de ikke skal.

Listhaugs beskjed til landsmøtet

- Dra på sjukehjemmet og ta en vakt

- Ta en vakt på sjukehjemmet og kjenn hvor skoen trykker. Det var beskjeden fra den nye eldre- og folkehelseministeren til Frp-landsmøtet.


Men altså, det vil ikke folkehelseministeren. Det skurrer. Nå går rett nok Frp inn for større taxfreekvoter, lengre åpningstider på Vinmonopolet og for ølsalget i butikkene. Frp sto heller ikke i front for å pakke rullingsen og snuspakken inn i kvalmegrønn emballasje bak grå skapdører, men dette har altså vært en del av regjeringens folkehelsearbeid.

Frp må få fronte egen politikk. Er de dyktige nok, kan de også få gjennomslag. I mellomtiden er statsrådene ansvarlige for å føre regjeringens politikk. I dette tilfellet har ministeren sjøl vært med på å utforme politikken på Granavolden.

Folkehelsearbeidet er for viktig til å bli b-stemplet av ansvarlig statsråd. Vi har ikke råd til å slurve i dette arbeidet.