Leiar om autopass:

«Fornuftig løysing for ferjebetaling»

Automatisert: Autopass på ferjene i Møre og Romsdal gir likevel ikkje passasjerane gratis ferjereiser, og dei som betalar for køyretøy slepp difor unna ekstrarekninga for dette. 

Så burde sjølvsagt autopass-ordninga vore innført på alle ferjestrekningar

Leder

Endeleg ser det ut til at innføring av autopass-betaling på ferjene i Møre og Romsdal får ei god løysing. Så får det heller våge seg at politikarane i Møre og Romsdal har valt ei anna løysing enn det vegbyråkratane hadde klekka ut.

Ordninga som no vert innført, inneber at passasjerane også i framtida må betale for seg. Alternativet til dette var at køyretøy måtte ta ein større del av rekninga. I teorien kunne ein kanskje forsvare dette som eit tiltak som kunne stimulere fleire til å setje att bilen heime.

I praksis veit vi at det ikkje er slik livet er i ferjefylket. Dei færraste ferjestrekningane i fylket går «frå dør til dør». Det står ingen buss eller trikk på andre sida, og tar deg akkurat dit du skal. På dei fleste strekningar er heller ikkje det endelege målet for dei reisande i gangavstand frå ferjekaia.

Autopass:

Fylket øker likevel ikke prisen for biler ved innføring av autopass på ferjene

Fylket øker ikke prisene for personbiler og lastebiler med innføringen av autopass på ferjene. Men passasjerer må betale som i dag.


Pendlarar og næringstransport ville blitt særleg hardt råka om dei skulle ta heile ekstrarekninga. Det vert det også gitt klart uttrykk for i svært mange av høyringsuttalane frå kommunar og næringsliv. Dei som var positive til ei slik løysing, var særleg opptekne av fordelane for miljø og ungdom.

Ordninga som no blir innført, liknar i store trekk på slik vi har det i dag. Skilnaden er først og fremst at det blir teke i bruk ei enklare betalingsløysing med ny teknologi. Dei som i dag er billettørar på ferjene får frigjort tid til andre arbeidsoppgåver. I dette ligg det også ei viss effektivisering.

Det er ei smal sak å innføre betalings for passasjerar på automatar om bord eller på mobiltelefonen. Slik har det vore på anna kollektivtransport i tiårsvis, mellom anna i dei store byane. Det er lenge sidan det var manuell billettering på trikk eller T-bane i Oslo. Det fungerer heilt greitt.

Forsøker å løyse Autopass-floke

Autopass brikkebetaling bør innførast, slik at det blir likt betalingssystem på heile Vestlandet.


Så burde sjølvsagt autopassordninga vore innført på alle ferjestrekningar, uavhengig av om det var fylkeskommunen eller staten som driv den. Og sjølvsagt burde det ikkje vere slik at ein på ein biltur langs kysten frå Ålesund til Stavanger passerer gjennom fire eller fem ulike regulativ og system.

Men akkurat det er det ikkje fylkespolitikarane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland eller Rogaland som skal ha skulda for. Her er det staten som forsømer seg.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder