Leder

«Fredelig aksjon med alvorlig budskap»

SJUKEHUS: Den vesle bjella som korridorpasienter må bruke for å oppnå kontakt, er blitt symbolet for sjukehusaksjonen.  

Mangel på informasjon og konsekvensanalyser skaper utrygghet

Leder

Pasienter som blir plassert i korridoren på sjukehuset i Ålesund får ei lita bjelle som de kan ringe i når de trenger hjelp. Denne bjella har gitt navnet til aksjonen som ble gjennomført av de ansatte i går for å varsle om sterk uro for konsekvensene av sjukehuskuttene. Det var en fredelig aksjon, med et sterkt og alvorlig budskap.


Viser motstand mot kuttforslag med en fredelig lunsj

– Vi må være åpne om at kuttene går utover pasientene

– Hvis en pasient har kreft, sier vi det som det er, selv om det er dårlig nytt. På samme måte må vi være åpne om konsekvensene av å kutte 130 årsverk. Vi må fortelle at det går utover pasienter og ansatte, sier lege Egil Romslo Schistad ved Ålesund sjukehus.


Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok sist onsdag å kutte 85 millioner kroner, og det tilsvarer 130 årsverk. Nedbemanninga vil ramme både akuttbehandling, kirurgi, rehabilitering, psykisk helse, avdeling for kvinner, barn og ungdom, diagnostikk og ulike stabsfunksjoner.

Fordelinga av kutt er dels basert på avdelingsstørrelse, og dels på hvor mye budsjettet er overskredet.

Når de ansatte roper varsku og forteller at kuttene vil gå utover pasienttilbudene, er det grunn til å lytte. De som jobber nærmest pasientene har viktig kunnskap som må formidles videre.

Ansatte ønsker å bidra til større åpenhet i prosessen, og det er det stort behov for.

Mye av den interne saksutredningen har vært unntatt offentlighet, og det gjør det vanskelig for ansatte og publikum å følge med.


Helgapraten

Møt Egil (35): Legen som tok bladet frå munnen og sa ifrå om tilhøva på sjukehuset

Vedtaket frå styret om nye, gigantiske millionkutt fekk sjukehuslegen til å reagere: – Hæh?!! Anten er dei maktarrogante eller så har dei ikkje peiling på kva som går føre seg. Søren heller, dette blir feil.


Under styremøtet sist onsdag argumenterte styremedlem Hilde Furnes Johannessen for at det burde utarbeides analyse av hva som er mulig å spare basert på beste praksis i Helse Møre og Romsdal.

Hun mente en slik analyse burde ligge til grunn for forslagene om innsparing, men ble nedstemt. Det er tidligere blitt hevdet at hvis alle sjukehusavdelingene fulgte beste praksis, ville foretaket gå med et klart overskudd. I dag er forskjellene store, og noen har det mer travelt enn andre.

Det er ingen tvil om at Helse Møre og Romsdal må gjøre noe for å få kontroll på økonomien. Foretaket styrer i år mot et merforbruk på 100 millioner kroner.


Leserinnlegget til lege Egil Schistad blir lest av titusenvis:

Drar i gang #ringibjella

Leserinnlegget til lege Egil Schistad har gått Norge rundt. Nå håper han flere vil engasjere seg i helsekutta. – Jeg vil ringe i bjella for dem som ikke kan ringe selv, sier han.


Men det er stor uro for at kuttene rammer vilkårlig, og at det er feil medisin som er foreskrevet. Mangel på informasjon og konsekvensanalyser skaper utrygghet, og mange er alvorlig redde for at sjukehustilbudet svekkes.

De ansattes stille markering må tas på alvor.


Kutta sett frå sjukehusgolvet:

Eg leikar Gud. I motsetning til meg, er Gud overalt. Eg må kjempe for å vere her hjå «Berit». Eg må berre satse på at dei andre toler å vente. Det gjer dei heldigvis nesten alltid.

Eg er ein av desse du ser haste over linoleumsgolvet i den pulserande bygningen. Ein av dei i andre enden av telefonrøyret når du ringjer 113.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder