Leder

«Den såkalte nærpolitireformen er slik vi ser det, denne regjeringens største fiasko»

BLE BEDT OM Å HJELPE: Sist uke ble brannvesenet bedt om å assistere politiet da det kom melding om en mulig alvorlig voldshendelse. Det er et nytt eksempel på at nærpolitireformen er i ferd med å bli regjeringens største fiasko.  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder

Så har det skjedd igjen. Det oppstår en alvorlig hendelse og brannvesenet må rykke ut fordi politiet mangler bemanning. Sist uke skjedde det på Stranda.

Meldingen som kom inn var alvorlig. Mulig pågående voldssituasjon med barn til stede. På tidspunktet det skjedde var det bare en polititjenestemann på jobb. Vedkommende var på såkalt reservevakt, mens kollegaen ikke var tilgjengelig på grunn av sjukdom. På dette tidspunktet var det altså kun en polititjenestemann tilgjengelig for hele området Stranda, Sykkylven og Norddal. En region med 14 000 innbyggere.Da politifolk ikke skal rykke ut på det som kan være potensielt farlig oppdrag alene, måtte den ene polititjenestemannen som var tilgjengelig ha assistanse fra brannvesenet. Andre tilgjengelig patruljer befant seg i Ålesund og Ørsta-Volda-området, og ville bruke minst en time for å komme seg til stedet.

At brannvesenet i enkeltsituasjoner samarbeider tett med politiet er både fornuftig og helt nødvendig. Men det er ikke brannvesenet som skal sendes ut når en står overfor en mulig farlig voldssituasjon. Det er helt og fullt politiets ansvar.

Dessverre er dette bare et av mange eksempler på at politiet ikke klarer å være til stede når alvorlige situasjoner oppstår. Det være seg alvorlige trafikkulykker og voldssituasjoner.


Politireformen har problemer, viser ny rapport

Politijuristene forteller om dyp frustrasjon og misnøye i en fersk evalueringsrapport om politireformen fra Difi.


Den såkalte nærpolitireformen er slik vi ser det, denne regjeringens største fiasko. Det er ikke intensjonene i reformen, flere politifolk ut i operativt arbeid og færre på kontoret, det er noe feil med, men gjennomføringen. At regjeringen har skiftet justisministre omtrent en gang i året, kan være en del av forklaringen på at reformen har sporet av.

Men i en sak som denne ligger det også et betydelig ansvar på politimesteren. Vi vet at det er knappe ressurser og at en må gjøre tøffe prioriteringer. Vi vet også at nye former for kriminalitet som overgrep på nettet, er svært ressurskrevende å etterforske. Men politiets grunnleggende oppgave er innbyggernes sikkerhet.


Tilliten til politiet svekkes

I fjor svarte 77 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tillit til politiet – en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2017, ifølge en undersøkelse.


Politidistriktet fikk senest i vinter tilført 15 nye stillinger. Det er ikke urimelig å stille som krav at en klarer organisere arbeidet på en måte som gjør at en ikke havner i en situasjon slik en gjorde på Stranda. Politiet har de siste årene fått tilført store ressurser i form av penger over statsbudsjettet. Da er det politiets oppgave å levere gode tjenester tilbake til innbyggerne.