«Du er invitert til 100-årsfest for stemmeretten»

Færre stemmer: Bare såvidt over 50 prosent av velgerne i Ålesund brukte stemmeretten sin ved forrige kommunevalg. Foto: June R. Johansen 

Stemmeretten er blant de ting som bare har verdi når den blir brukt

Leder

For hundre år siden fikk Norge allmenn stemmerett. Det bør feires skikkelig, og det bør vi gjøre ved valgurnene i september – eller ved å forhåndsstemme nå. Vi er alle invitert.

Dessverre har det over lengre tid vært fallende valgdeltakelse. Stadig færre velger å la være å bruke stemmeretten. Særlig lav har valgdeltakelsen vært ved kommune- og fylkestingsvalget. For fire år siden lot fire av 10 være å stemme.

Dette var den nest laveste valgdeltakelsen siden mellomkrigstiden, bare marginalt bedre enn ved valget i 2003. Utviklingen er bekymringsfull, og vi må aldri slå oss til ro med at «det er bare slik det er». Fallende valgdeltakelse er et faresignal for demokratiet.


Solberg: – Slik skal vi vinne byene

Erna Solbergs klare mål er at én av to nordmenn skal bo i en Høyre-styrt kommune etter høstens valg. Men i Oslo og Bergen kan hun få problemer.


I 2013 feiret vi hundreårsjubileet for innføringen av stemmerett for kvinner. Året etter feiret vi Grunnlovens 200-årsjubileum. Dette var solide markeringer av historiske hendelser som var avgjørende for Norges demokratiske utvikling.

I år er det altså 100 år siden at også de på fattighjelp fikk rett til å stemme ved valg. Argumentene for stemmerett for alle var blant annet at det ville bidra til framskritt, binde oss sammen, bidra til å dempe sosial uro og gi legitimitet og oppslutning til de politiske organer og demokratiet.


Velferd blir kampsak nummer én for Ap

Velferdspolitikken blir Arbeiderpartiets viktigste sak fram mot årets kommunevalg, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre.


Argumentene er fortsatt like gyldige, men verdien av dem svekkes når færre stemmer. Når bare halvparten av velgerne i Ålesund brukte stemmeretten ved forrige valg, bidrar det til å øke avstanden mellom de styrende og de styrte. Samtidig ser vi at det igjen er de sosiale kløftene som vider seg ut ved valgurnene. Det gir en særlig grunn til uro.

I Norge har vi stemmerett og ingen stemmeplikt, og det er opp til hver enkelt å bruke denne retten. Det kan være gode og legitime grunner til å la være, men vi må være klar over at dette også er en handling som vi må ta ansvaret for.


Uro på KrF grasrota – 54 utmeldinger i fylket

KrF sliter med å få folk på valglistene

– Vi sliter med å få folk til å stille på liste til kommunevalget. Jeg tror ikke det gjelder bare KrF. Det kan bli et demokratisk problem, frykter Knut Støbakk.


Ikke bare overlater vi da til andre å bestemme hvordan kommunen skal styres, men vi bidrar også til å svekke folkestyrets betydning. Både de som stiller til valg og de av oss som bare skal stemme må derfor spørre oss sjøl hva vi kan gjøre for å snu utviklingen. Stemmeretten er blant de ting som bare har verdi når den blir brukt.