Leder

«Makta ligger i statsrådens egne hender»

Fjorden cowboys: Frp-trioen Frank Sve, Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug (her med Anne P. og Trond Ryslett) tar duell med statsministeren om E39-trasé.   Foto: Svein Nordal/ Møre-Nytt

At statsministeren klargjør hvor regjeringen står, er derfor på sin plass

Leder

Skal nye alternativer til kryssing av Romsdalsfjorden utredes, så ligger makta til å sette dette i gang i samferdselsministeren og regjeringa sine hender. Den trenger ikke velsignelse fra fylkestinget i Møre og Romsdal.

Det er regjeringen sjøl, med en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet, som har vedtatt Møreaksen som trasé for fjordkryssinga. Det har de fått Stortingets tilslutning til i Nasjonal transportplan, også det med Frps støtte.


Kampen om aksene

Åpner for flytebru på Møreaksen

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for at flytebruer kan erstatte den undersjøiske tunnelen på Møreaksen.


Når en samferdselsminister fra Frp sier det er fylket som sitter med kortene, er det i beste fall spill for velgerne. Alternativt har vi her en fagstatsråd som vil bruke fylkestinget som brekkstang i et sololøp mot egen regjering.

Hvor E39 skal krysse Romsdalsfjorden engasjerer mange i Møre og Romsdal. Derfor er det ikke rart at dette blir valgkampmat. At to statsråder er villige til å sparke bein under egen regjerings trasévalg, er derimot oppsiktsvekkende.


Nytt brev fra Samferdselsdepartementet

Spikrer Møreaksen som trasevalg

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 5. juni slår departementet fast at vegtraseen mellom Ålesund og Molde skal via Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik spikrer departementet Møreaksen som trasevalg.


At samferdselsministeren gjør dette to måneder etter at han ga Statens vegvesen i oppdrag å gå videre med traseen fram til Møreaksen, gjør det ikke mindre oppsiktsvekkende. Statsministeren synes i alle fall såpass lite om det, at hun stempler det som gambling med framdrifta i prosjektet.

For mange vil dette framstå som harde ord fra en regjeringssjef til en statsråd. Fylkeslederen i Frp er blant disse. Han vil ha seg frabedt slik innblanding «i partiet sin politikk». Her glemmer han tydeligvis at Frp fortsatt sitter i regjering, sjøl om vi nå har to statsråder som ser ut til å drive opposisjonspolitikk fra sine taburetter.


Reagerer på Listhaugs utspill om å skrote Møreaksen:

– Hun sier man må bruke hodet, men dette er hodeløst

Både Høyre og Arbeiderpartiet reagerer på Sylvi Listhaug sitt utspill om å droppe Møreaksen og få en ny utredning av Romsdalsaksen.


Samferdselsminister Jon Georg Dale forsøker å ri to hester i denne saka. På den ene siden sier han at regjeringens vedtak står fast. Så sier han at han er åpen for å utrede nye alternativer. En full utredning vil kunne ta fem til sju år.

Skulle regjeringen gå inn for dette, vil det ikke bare skyve kryssing av Romsdalsfjorden langt fram i tid. Dette er gambling med prosjektets skjebne. At statsministeren klargjør hvor regjeringen står, er derfor på sin plass når to statsråder fra Møre og Romsdal heller velger å spre usikkerhet om et så viktig prosjekt for eget fylke.


VG: Listhaug vil skrote Møreaksen

Frp-nestlederen går imot egen regjering på valgkamptur til Møre og Romsdal.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder