Leiar

«Sår splid mellom by og land»

Vil ta frå klima: Trygve Slagsvold Vedum vil ta frå tiltak som skal redusere forureining og trafikkaos i byane for å skape næringsvekst i distrikta.   Foto: NTB Scanpix

Vi bør la kløyveøksa liggje. Splid mellom by og land svekkjer begge

Leder

Vi får det ikkje betre på bygdene ved å gjere det verre å bu i byen. Skal vi bremse sentraliseringa må vi gjerne grave djupare i den distriktspolitiske verktøykassa, men vi bør la kløyveøksa liggje. Splid mellom by og land svekkjer begge.

Senterpartiet sitt framlegg om å ta 12 milliardar frå byvekstavtalane for å få næringsvekst i bygdene, har nettopp slik splid som bodskap. Partiet skaper med dette inntrykk av at desse avtalane er gåvepakkar til byfolk, og eit ledd i ein medviten sentraliseringspolitikk. Det er det ikkje.

Byvekstavtalane og bymiljøavtalane er tiltak for å hindre trafikkaos og bremse forureining og klimautslepp i storbyane våre. Desse måla bør det vere enkelt å stå samla om. Vi treng ikkje gå laus på klimatiltak og angripe bumiljøet og folkehelsa til byfolk for å finansiere distriktspolitikken.


Kampen om makta i nye Ålesund

Støre ber Senterpartiet velge Aurdal

– Det vil overraske meg om ikke Senterpartiet i nye Ålesund kommune velger å støtte Eva som ny ordfører. Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.


Debatten om bompengar er brennheit i denne valkampen. Både bymiljøavtalane og målet om nullvekst for persontransport med bil er allereie under press. I forhandlingane mellom Frp og regjeringspartia står kutt i desse avtalane sentralt.

No vil også Sp røre i denne gryta. Partiet vil leggje 12 milliardar frå desse avtalane i nye bygdevekstavtalar. Det er prisverdig å seie korleis ein vil finansiere dette, men når partiet vel akkurat byvekstavtalane, er det eit forsøk på å score billege poeng ved å setje by mot land.

Bymiljøavtalane er alt upopulære i byane på grunn av bompengepresset, og Sp slit med truverdet i bompengeprotesten. Likevel er det ikkje bompengar dei går laus på, men dei statlege pengane i bymiljøavtalane. Slik vil dei finansiere bygdevekst med trafikkaos i byane og auka klimautslepp.


Lørdagskommentar

Kampen om byene

I dag er statsminister Erna Solberg i Ålesund. Tirsdag kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre. Å vinne de største byene blir en stadig viktigere del av kommunevalget.


I Norge har vi eit mål om busetnad i heile landet, likeverdige levekår og berekraftig, regional utvikling. Trass i dette målet har sentraliseringa fått halde fram. Dette er ein trend vi må jobbe stadig hardare for å motverke.

Framlegg om bygdevekstavtalar som skal skape næringsvekst i distrikta fortener derfor ein seriøs debatt. No har Senterpartiet sjølv sett partivekst framfor bygdevekst, og har med det sett ein viktig debatt i fare for å spore av før den er kome ut frå stasjonen. Det er synd for by, bygd og land.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder