Leder 7.september:

Lærdommen fra Veslemannen blir viktig

Rauma: Et helikopter over området ved Veslemannen fredag formiddag etter at skredet gikk torsdag kveld.  Foto: Ørn E. Borgen

Leder

Det meste av Veslemannen har rast ut og et fem år langt mareritt for de som bor under dette skredutsatte fjellet i Romsdalen er over.

Forhåpentligvis slipper de noen gang å komme i den situasjonen at nedbør og bevegelser i fjellet tvinger dem til å flytte fra gård og grunn.

Da store deler av Veslemannen raste ned den stupbratte fjellsida fredag kveld, var det også grunn til å sende en noen tanker til geologene som nitid har fulgt bevegelsene i det ustabile fjellpartiet de siste fem årene.


Innbyggerne under Mannen kan flytte hjem – for godt

Farenivået er nedgradert til grønt etter at store deler av fjellet Veslemannen raste ut torsdag kveld. Alle de evakuerte kan flytte hjem umiddelbart.

Denne overvåkingen har tvunget de som bor under fjellet til å flytte hjemmefra 16 ganger, men samtidig har overvåkingen gjort at en har kunnet sove trygt om natten i sine egne hjem det meste av tiden gjennom alle disse årene.

Det store gjennombruddet for overvåking av rasutsatte fjell kom med etableringen av Åknes Tafjord Beredskap i 2004.

Sunnmørsposten skrev så langt tilbake som i 1964 om de store sprekkene i fjellet på Åkerneset.

En ny reportasje i 1985 viste at de i løpet av disse årene hadde utvidet seg betydelig, og i 1996 starta Møre og Romsdal fylkeskommune og NGU opp fjellskredundersøkelser i hele Møre og Romsdal.

Disse undersøkelsene ga grunnlag for etableringen av skredovervåkingen på Stranda.

Åkernesremna og Hegguraksla i Tafjord var de to første fjellpartiene som ble satt under systematisk overvåking.

Deretter kom det på plass overvåking av Mannen i Rauma.


Sunnmørsposten spesial: Dykk i arkivet

Fjellet som trugar

I 2015 tok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) over ansvaret for all fjellskredovervåking her i landet.

De tre fjellene i Møre og Romsdal, samt Nordnesfjellet i Troms, er nå definert som høyrisikofjell.

Selv om den ustabile Veslemannen har påført både innbyggerne under fjellet, Rauma kommune og geologene store utfordringer, har det forhåpentligvis også ført til at en har lært mye om hvordan ustabile fjellparti oppfører seg.

Det er en lærdom som vil komme til nytte den dagen vi får store bevegelser i Åkernesremna eller selve Mannen.

Når det skjer står vi som lokalsamfunn, og geologene som fagmyndighet, overfor de virkelig store utfordringene.

Begge fjellpartiene har voldsomt skadepotensial om de raser ut, og spørsmålet om når masseevakuering skal iverksettes blir en beslutning med store samfunnsmessige konsekvenser.

Da trenger vi ikke bare en plan for evakuering, vi må også ha en meget god plan for hva en gjør etter at skredet er gått.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder