Leder

Nordmøre øker makta i fylkestinget

NORDMØRE: Nordmøre får langt mer makt i det nye fylkestinget. Her Aps Tove Lise Torve fra Sunndalsøra, Nordmørslistas Elisabeth Jørgenvåg og Sps Kristin Sørheim fra Tingvoll.  Foto: Geir Strand

Leder

Nordmøre tar et solid grep om det nye fylkestinget. Mens Sunnmøre taper fem plasser, får Nordmøre fire flere enn det de har i dagens fylkesting. Med et befolkningsgrunnlag på 56.000 innbyggere sikrer Nordmøre seg hele 17 plasser i fylkestinget. Sunnmøre med rundt 140.000 innbyggere får 19 plasser mens Romsdal, som har et litt høyere folketall enn Nordmøre, får inn 11 representanter.

Nordmøre har lenge høylytt stilt krav om å få gå til Trøndelag da de mente seg dårlig ivaretatt av fylket. De var heller ikke underrepresentert målt mot folketall i forrige periode med sine 13 representanter i fylkestinget, men i de fire kommende årene får Nordmøre langt mer politisk makt enn folketallet skulle tilsi. Det er en realitet.


Sunnmøre kan miste representanter:

Nordmøre kan kapre fylkesmakta

Folketallet går ned, men Nordmøre kan sikre seg fire flere mandat enn i dag i det nye fylketinget. På Sunnmøre skjer det motsatte. Folketallet øker, men fogderiet ligger an til fire færre plasser i fylkestinget en i dag.


Den delen av fylket som er klart dårligst representert i det nye fylkestinget er ytre-søre Sunnmøre. Kommunene Volda, Ørsta, Ulstein og Herøy, med en befolkning i underkant av 40.000 innbyggere, får til sammen kun fire representanter i det nye fylkestinget. Til sammenligning kommer nye Ålesund kommune noe bedre ut. Den nye storkommunene i fylket, som alene har 10.000 flere innbyggere enn det er på Nordmøre, får 10 representanter i fylkestinget som kommer sammen i oktober.

Så vil noen hevde at kjønn og alder er vel så viktige variabler som representasjon ut fra fogderi. Men her skiller ikke Møre og Romsdal seg veldig ut fra andre regioner i landet. I det nye fylkestinget er det 27 menn og 20 kvinner, og snittalderen ligger på 47–48 år. Det tror vi ikke er veldig ulikt de andre 10 fylkene her i landet.


«Når størrelsen betyr noe»

Størrelse er ikke alt, men det er en tabbe å tro at det ikke betyr noe.


Der Møre og Romsdal skiller seg ut er at fylket gjennom hele sin historie har hatt gående en fogderistrid der de tre fogderiene nøye har voktet hverandre. Da er det interessant at Nordmøre nå står så sterkt i det nye fylkestinget. Spørsmålet er om Nordmøre noen gang har vært så tungt representert som de vil bli de neste fire årene. Det er også interessant sett i lys av den kampen mange på Nordmøre har ført, og til dels fortsatt fører, for å løsrive seg fra fylket for på den måten splitte og dermed legge ned hele fylket.


Fredelig medie- og fogderidebatt i Molde

– Det at Møre og Romsdal utad fremstår som et kranglefylke er absolutt ikke positivt

Bjørnsonfestivalen åpnet i Molde onsdag. En av programpostene åpningsdagen stilte spørsmål om hvilken rolle media spiller i det som av mange betraktes å være en pågående fogderistrid i fylket. Har pressen sin del av ansvaret for at debattklimaet noen ganger blir så tøft?


Hvilken betydning dette får i praktisk politikk i fylkestinget gjenstår å se. Både Aps Tove-Lise Torve og Sps Kristin Sørheim har tatt tydelig avstand fra kravet om at Nordmøre må bli en del av Trøndelag. Men flokken av nordmøringer som nå kommer på fylkestinget har utvilsom et press på seg for å levere saker hjem til sin region. Det kan andre deler av fylket få merke når budsjettene i årene som kommer skal kuttes kraftig.