Leder:

«Gjør det bare verre for de som har det vanskelig»

Kutter: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) foreslår å kutte drastisk i arbeidsavklaringspengene til de yngste mottakerne.   Foto: NTB scanpix

Leder

Mandag legger Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Godbitene er alt servert i valgkampen. Nå kommer kuttene som gjør seg dårlig i en valgkamp. Noen av disse smaker dårlig.

Ett av disse rammer de yngste mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP). Minstesatsen skal i følge VG kuttes fra 198.000 i året til 130.000. Dessuten vil Regjeringen avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottagere.


Unge kan få kutt i arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere i jobb.


Slik skal det spares 119 millioner. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lover at hver eneste spart krone skal gå til å styrke NAVs oppfølging av unge mottakere av AAP. På papiret kan dette sikkert se fornuftig ut.

Målet må jo være at de som kan, kommer ut i inntektsgivende arbeid i stedet for å motta trygd. Problemet er at det er forskjell på teori og praksis. I dette tilfellet er forskjellen brutal.

Regjeringens forslag vil gi mottakerne nokså nøyaktig 10.000 i måneden å leve for etter at Skatteetaten har tatt sitt. I følge SIFO Oslo Met sitt referansebudsjett holder dette akkurat til mat, månedskort og andre variable kostnader, men ikke til husleie, lån og lignende.


Utvalg tror økonomiske gulrøtter vil få flere i jobb

Hundretusener av syke eller uføre nordmenn står utenfor arbeidslivet, men økonomiske insentiver kan få flere i jobb, mener et sysselsettingsutvalg.


Unge under 25 år som bor for seg sjøl, får altså ikke nok å leve for med de nye satsene. De har det trangt nok med dagens satser. De foreslåtte kuttene betyr drøyt 4.500 mindre utbetalt i måneden. De har ikke lenger mulighet til å bo for seg sjøl.

Kuttet rammer typisk unge som sliter med å være i jobb eller på skole på grunn av psykiske lidelser. Det er flott at statsråden ønsker å gjøre mer for å hjelpe disse ut i jobb. Det gir ikke bare bedre økonomisk handlerom og trygghet, men vil også ha stor betydning for opplevd livskvalitet, sjølfølelse og helse.Slik innsats må imidlertid finansieres på andre måter enn å ta bort livsgrunnlaget til de som allerede har det vanskelig. Rekkefølgen er feil. Først må de få hjelp til å komme seg i jobb eller utdanning. Hjelpetiltakene må finansieres enten innenfor NAVs ordinære budsjetter eller ved å gi mer penger til NAV.

Regjeringens kutt smaker av gamle fordommer. Troen på at store grupper heller velger å leve på trygdeytelser enn å stå på egne bein fordi de vil ha det slik, er dårlig forankret i virkeligheten.

Du hjelper ikke folk som sitter hjemme i stedet for å gå på jobb med å ta fram dem muligheten til å ha et hjem.