Leiar

«Givarglede og dugnadsvilje skaper resultat»

Innsamling: Det vart samla inn over 220 millionar kroner under årets tv-aksjon i helga.   Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Målet kan verke fullstendig håplaust og urealistisk, men det er ingen grunn til å gi opp

Leder

Under årets tv-aksjon kom det inn meir enn til 220 millionar kroner til Cares arbeid for kvinner i verdas mest sårbare område. Innbyggarane i Sogn og Fjordane gav mest per innbyggar, medan Møre og Romsdal kom på ein god femteplass. Tv-aksjonen er blitt arrangert kvar einaste haust sidan 1974, og det er samla inn totalt over ni milliardar kroner. Dette har gitt livsviktig hjelp til millionar av menneske. Tv-aksjonen er ein nasjonal dugnad der heile landet er med, og denne tradisjonen er det all grunn til å vidareføre. Innsamlingsaksjonen er også ein omfattande informasjons- og haldningskampanje, som minner oss på å bry oss om andre.

FNs første berekraftsmål handlar om å utrydde alle former for fattigdom i heile verda. I dag lever over 700 millionar menneske i ekstrem fattigdom, og målet er at dette talet skal vere null innan 2030. Målet kan verke fullstendig håplaust og urealistisk, men det er ingen grunn til å gi opp. Den svenske professoren i internasjonal helse, Hans Rosling (som døde i 2017), meinte at folk flest er altfor dårleg orientert om utviklinga på verdsbasis. Han har skrive bøker og halde foredrag om det positive som skjer globalt: Sidan 1990 har over ein milliard menneske i Sør-Asia kome seg ut av ekstrem fattigdom. Andelen ekstremt fattige i verda, fall frå 36 prosent i 1990 til 16 prosent i 2010. Skilnadane mellom nasjonar er blitt mindre, sjølv om det framleis er stor forskjell på fattige og rike i mange land.

Rigga seg til med saft og kake til inntekt for tv-aksjonen

Over 120 millioner kroner er samlet inn i årets TV-aksjon så langt.


Eit par av dei viktigaste tiltaka for å utrydde fattigdom, er å sikre at alle menneske får utdanning, og at det blir skapt nok arbeidsplassar. Målet med årets tv-aksjon er nettopp å sikre tusenvis av kvinner mulegheit til å skape sin eigen arbeidsplass og dermed eiga inntekt. I tillegg til den årlege tv-aksjonen, pågår mykje godt arbeid for andre elles i året. Givarglede og dugnadsvilje skaper gode resultat. Sunnmørsposten skreiv måndag om elevar frå vidaregåande skular på Sunnmøre som samlar inn pengar til NSP-Aid for å sikre trygg oppvekst og skulegang for barn i slumområde i Kenya. Når skulegang er ein nøkkel ut av fattigdom, er det positivt med mange ulike tiltak. Det gir håp å vite at stadig fleire får det betre, sjølv om det første berekraftsmålet på ingen måte er nådd enno.