Leder

«Når alle skal med blir det lite til hver»

Disse skal styre nye Ålesund. Bak: Geir Ove Leite (Ap), Tore Johan Øvstebø (KrF), Vebjørn Krogsæter (Sp) og Kari Grindvik (V). Foran Jarle Hauge Steffensen (MDG), Eva Vinje Aurdal (Ap), Malena Strømmen Malakzadeh (Rødt) og Anders LIndbeck (SV).  Foto: Marius Simensen

Leder

Når fem kommuner skal bli en og den nye kommunen skal styres av seks partier, blir det mye som skal deles på mange. Det bærer den politiske plattformen som Ap, Sp, KrF, MDG og Venstre la fram tirsdag, preg av.

Hvor mye en slik plattform er verdt når hverdagen senker seg over det rekordstore kommunestyret, gjenstår å se. Denne typen avtaler betyr som regel mer når en har et system med et byråd som til enhver tid er avhengig av et flertall for sine saker i bystyret eller kommunestyret. Nye Ålesund kommune skal fortsatt styres etter formannskapsmodellen, og vi vil nok se at det dukker opp kryssende flertall fra sak til sak.


Enige om politisk avtale i Ålesund:

Slik skal seks partier styre nye Ålesund de neste fire årene

Flertallskoalisjonen bestående av Ap, Sp, KrF, V, Sv og MDG lover grønt skifte og sier at den nye kommunen skal styre mot økonomisk overskudd, til tross for en avtale med høge ambisjoner og få sparetiltak.


En rekke av forslagene i plattformen er også lite kontroversielle, og såpass uforpliktende formulert, at de fleste partiene i kommunestyret nok kan stille seg bak dem.

På den andre siden vil det åpenbart være viktig for de seks partiene å sette et rødgrønt stempel på utviklingen av den nye kommunen. Miljøprofilen flertallet drar opp er det viktigste grepet for å nå det målet. At flertallet legger på bordet høye miljøambisjoner, mener vi både er riktig og smart. Riktig fordi kommunene blir viktige for at Norge skal nå sine klimamål, og smart fordi vi tror miljø- og klimapolitikk blir det viktigste politikkområdet i årene som kommer.


Snart klart for historisk første møte i kommunestyret:

Disse politikerne får trolig mest makt i Ålesund

Sjekk hvem som kan kapre politiske lederverv i Ålesund kommune de neste fire åra.


Så vil opposisjonen kunne more seg med at Senterpartiet er med på å innføre vegetarmåltid på eldreinstitusjoner og kommunale kantiner, at det skal utredes om en skal sette i gang en «bybåt», og at Ap har måtte gi opp sin store valgkampsak om et gratis skolemåltid.

Det høres også ut som et risikoprosjekt å innføre eiendomsskatt i hele den nye storkommunene bare et år før neste kommunevalg. På den andre siden har de seks partiene neppe noen valg dersom de skal gjennomføre det ambisiøse investeringsprogrammet de legger på bordet.


De tar makta i Ålesund:

Derfor velger de sju partiene å gå sammen

Sju partier går sammen om makta i Ålesund: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Rødt.


Vi tror det er noen viktige grep en må ha på plass for at den nye storkommunene skal framstå som en god idé sett med innbyggernes øyne. Det ene er at en klarer gjennomføre nye investeringsprosjekt i alle deler av den nye kommunen. Lista over de største investeringsprosjektene ser ved første øyekast bra ut, selv om det sikkert blir debatt om rekkefølgen. Det andre blir å få et løft i kollektivtrafikken. Halvtimesruter mellom Moa og Skodje, Brattvåg og Ørskog er et viktig første skritt i det arbeidet.

Så forventer vi å se at bystyret evner å ta ut stordriftsfordeler og kutte i kostnadene i driften av den nye storkommunene. Grunnlaget for hele kommunereformen var at vi skulle få mer effektive og robuste kommuner. Her er vi sikre på at det fortsatt er betydelige beløp å spare.