Leder

Omstridt prøveboring bør stoppes

Trøbbel: Statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har fått en svært vanskelig sak i fanget med at det nå startes prøveboringer på Trænabanken. Miljø- og fiskeriorganisasjoner reagerer.  Foto: Vidar Ruud

Vi er kommet til et punkt der oljeindustrien ikke lenger kan ha forrang foran fiskeriinteresser og hensynet til sårbar natur

Leder

Bellona varsler aksjoner mot boreriggen West Hercules som er på veg til Trænabanken utenfor Sandnessjøen for å starte prøveboringer.

Miljøorganisasjonene og Kystfiskarlaget er blant dem som reagerer kraftig på at de nå starter opp prøveboringer i dette sårbare området. Samtidig kommer en ny rapport fra Havforskningsinstituttet som advarer mot at oljeutslipp kan endre økosystemene i Norskehavet og Barentshavet permanent.


Bellona aksjonerer mot oljeinstallasjon ved Trænarevet

Bellona er på vei ut til Trænarevet på Helgeland for å aksjonere. De skal holde stand i området hvor det er åpnet for prøveboring.


Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna, med Trænarevet åtte kilometer unna. Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

Vi står altså i en situasjon der vi har rettigheter som er gitt mange år tilbake og som det i sin tur er vanskelig å kreve tilbake i det øyeblikket en utbygger er klare for å ta rettigheten i bruk. Dette har nok gjort handlingsrommet til miljøvernminister Ola Elvestuen lite og han må nå forsvare en prøveboring hans eget parti Venstre er kraftig imot.

Vi er nå kommet til et punkt i utvinning av olje og gass der vi bør stoppe opp og tenke grundig gjennom hvilke nye områder vi ønsker åpne opp. Det er ikke snakk om å avvikle norske olje- og gassnæring. Det er heller ikke snakk om sette en sluttdato for denne viktige næringen, men ut fra en erkjennelse om at ikke all olje og gass som finnes kan utvinnes av hensyn til det globale klimaet, bør vi starte med si nei til sårbare områder der oljeutvinning er i konflikt med fiskeriinteressene.


Borerigg på vei mot Helgeland - miljøorganisasjoner reagerer

Boreriggen West Hercules satte lørdag kursen nordover for en prøveboring nær Trænarevet. På Helgeland møter de kraftige protester fra miljøorganisasjoner.


Det gjelder Lofoten og Vesterålen, Mørebankene, områdene helt opp mot iskanten og området utenfor Sandnessjøen som det nå skal gjennomføres prøveboringer.

Som det fra Bellona sin side argumenteres med, så har vi de siste årene fått mye ny kunnskap om konsekvensene av oljevirksomhet i disse områdene. Sist ute er rapporten fra Havforskningsinstituttet som viser til at oljeutslipp for eksempel utenfor Lofoten vil kunne gjør varig skade på økosystemene i Norskehavet og Barentshavet. Noe slikt kan vi rett og slett ikke ta sjansen på.

Vi er kommet til et punkt der oljeindustrien ikke lenger kan ha forrang foran fiskeriinteresser og hensynet til sårbar natur.