Leder

«Må kutte i overdimensjonerte vegprosjekt»

Tofeltsveg med forbikjøringsfelt er langt rimeligere, og gir bedre trafikksikkerhet enn store firefelts motorveger. Her fra eksportvegen opp Romsdalen.   Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Leder

Trafikksikkerheten øker og byggekostnadene går ned når en velger to- og trefeltsveg i stedet for firefelts motorveg. Det er konklusjonene i en ny rapport fra Statens vegvesen. En tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtdeler er betydelig rimeligere å bygge og gir like god trafikkflyt som en firefelts motorveg, så lenge trafikken er lavere enn et snitt på 20 000 biler i døgnet. Som følge av at maks fartsgrense på tofeltsveg er 90 kilometer i timen, mens firefeltsvegen har 110 km/t som maksgrense, vil ulykkesrisikoen bli lavere på tofeltsvegen enn på firefeltsvegen.


90 milliarder for 90 km/t fra Volda til Molde

90 milliarder kroner er prisen for å kjøre ferjefritt i 90 kilometer i timen fra Volda til Molde.


To av strekningene som er brukt i denne studien er 3,7 kilometer veg på E39 mellom Volda-Furene og ni kilometer mellom Lønset-Hjelset. Så kan en si at det er å sprenge inn åpne dører å utrede seg fram til at en smalere veg er billigere å bygge en bredere veg. Men noen ganger trenger en dokumentasjon for å komme videre og at de riktige valgene.

En av de store utfordringene i samferdselssektoren er galopperende utgiftsøkninger. I Nasjonal transportplan legges det opp til å bruke svimlende 1000 milliarder kroner til bygging og drift av veger og jernbane fram til 2030. Nå viser det seg at ikke engang dette beløpet er nok til å gjennomføre alle prosjektene som er skissert i planen.


Stamvegen Ålesund - Molde

Flere ferjer løser lite

Det er visst bare permanent, døgnåpen fjordkryssing som gir særlig trafikkvekst og samfunnsnytte.


En av årsakene til det tror vi er at en bygger for stort og flott. I sin tid la vegvesenet planer for at E39 gjennom fylket skulle gå langs en firefelts motorveg med 110 kilometer fartsgrense. Det kan høres forlokkende ut, men saken er at det sender prisen opp på et nivå som gjør at det ikke blir gjennomførbart.

At en nå henter fram langt mer nøkterne planer hilser vi derfor velkommen. En tofeltveg med midtdeler og forbikjøringsfelt vil innebære en kraftig oppgradering av vegstandaren både på E39 gjennom fylket og Eksportvegen til Dombås. Det vil gi en bedre framkommelighet enn vi har i dag, men kanskje det viktigste, det vil bety en stor økning i trafikksikkerheten.


Ørskog-ordførar vil ha tryggare sentrum:

– Vi har kjempa i årevis for å få europavegen lagt utanom sentrum

Ordføraren i Ørskog ser fram til at Europavegen skal bli lagt utanom sentrum, men noko må skje i mellomtida. Dei har ein plan som skal gjere Sjøholt både tryggere og trivelegare. x


Deler av E39 gjennom fylket er nå, som følge av krav om kutt i kostnadene, omgjort til to- og trefelts veg i de nye planene. Det som gjenstår er å komme i gang med denne helt nødvendig og nøkterne oppgraderingen av hovedveiene mellom fjordene i fylket. Det er en langt viktige oppgave enn å krangle om hvor en mulig framtidig kryssing av Romsdalsfjorden skal gå.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder