Leder

Grønn skipsfart kommer ikke av seg selv

Den siste måneden har MS «Polarlys» testet om skipet kan gå på biodiesel, og resultatene har ifølge Hurtigruten vært gode.  Foto: Carsten Pedersen Hurtigruten

Leder

Hurtigruten prøver nå ut bærekraftig biodiesel på et av sine skip. Ifølge rederiet kutter dette CO₂-utslippene med 80 prosent. Baksiden av medaljen er at dette drivstoffet er betydelig dyrere en ordinær diesel. Derfor ber Hurtigruten om statlig støtte, men får kontakt nei fra samferdselsminister Jon Georg Dale.

– I utgangspunktet tror jeg ikke verden blir bedre dersom vi subsidierer alt, sier Dale til NRK som omtaler denne saken.

I utgangspunktet er det ikke vanskelig å være enig med Dale. Det er ikke statlige subsidier som skal løse alle problem vi måtte ha. På den andre siden er det ikke tvil om at skal vi makte omstillingen til et lavutslippssamfunn, kommer vi neppe i mål uten ganske kraftige virkemidler fra staten sin side. Markedet alene vil ikke ordne opp i disse problemene.

Norge er for øyeblikket verdensledende når det kommer til å elektrifisere biltrafikken. Det skjer som følge av avgiftslettelser i milliardklassen. Vi er i ferd med å ta steget over til elektriske ferjer. Det skjer også ved bruk av store beløp over statsbudsjettet.

Den øvrige skipsfarten er det langt tyngre å få til de nødvendige omstillingene. Ifølge tall fra Norsk klimastiftelse har utslippene, basert på salg av drivstoff, økt med i overkant av 100 000 tonn for cruiseskip, utslipp fra andre passasjerskip har økt med over 500 000 tonn, og utslipp fra offshore servicebåter har økt med over 100 000 tonn i perioden 2012 til 2017. Totalt var økningen i CO₂-utslippene på 1,8 millioner tonn.

Sjøfart og fiske er den sektoren innen transport, etter biltrafikken, som har høyest CO₂-utslipp. Større enn luftfarten. Behovet for å komme opp med tiltak for å få utslippene ned er derfor åpenbare. De positive sidene ved dette er at vi ser en rask teknologisk utvikling, det være seg elferjer og hybridløsninger for større skip.

I dette vil nok både bærekraftig framstilt biodrivstoff, sammen med blant annet hydrogen, bli viktige energikilder for store skip som skal gå over lange avstander. Vi mener Dale bør se en gang til på avgiftene tilknyttet bærekraftig produsert biodiesel. Den som Hurtigruten har gjennomført tester med er produsert på slakteriavfall. Her kan vi både bygge ny industri basert på produksjon av bærekraftig biodiesel, og en kan få utslippene fra skipsfarten kraftig ned.

Det er ingen grunn til å si ja hver gang næringslivet vil ha et sugerør i statskassa, men her er det to gode grunner for til at Dale bør tenke seg om en gang til.