Leder

«Hele folket i arbeid»

Fem år etter oljenedturen kan vi hente fram igjen Arbeiderpartiets gamle slagord om hele folket i arbeid. På landsbasis var det i oktober 2,2 prosent helt uten arbeid. Det er den laveste ledigheten som er registrert siden 2009.

Få ledige: Arbeidsledigheten er den laveste på 10 år. I Møre og Romsdal er det nå 2619 personer helt uten arbeid..  Foto: NTB scanpix.

Leder

I Møre og Romsdal er det nå 2619 personer helt uten arbeid. Det er et imponerende lavt tall. Så lavt at næringslivet har begynte å merke utfordringen med å klare å skaffe nok folk. Bare i løpet av de to siste månedene har det blitt har det blitt 148 færre ledige i fylket. Statistikken fra NAV viser at ledigheten fortsetter å gå ned på Søre Sunnmøre, mens på Nordre Sunnmøre er den helt nede på 1,7 prosent.


Nav: Færre arbeidsledige i september

Arbeidsledigheten gikk svakt ned i september. I løpet av måneden ble det registrert 400 færre helt ledige, og ledigheten ligger nå på 2,2 prosent, ifølge Nav.


Tallene illustrerer hvordan vår region har klart omstillingen etter det brå oljeprisfallet vi opplevde i 2014. Selv om verftene fortsatt sliter med inntjeningen, har de solide ordrebøker og stort behov for arbeidskraft. Også den delen av næringslivet som ikke er direkte er knyttet opp mot den maritime klynga går svært bra.

En så lav registrert arbeidsledighet har også sine utfordringer. Som fylkesdirektøren i NAV påpeker er det allerede bransjer som sliter med å få nok kvalifiserte søkere. Da er vi ved det som lenge har vært fylket sin store utfordring. Folketallet vokser nesten ikke, vi har fortsatt stor utflytting av unge folk som velger å ta utdanning i Oslo, Trondheim eller Bergen, og som i altfor liten grad flytter tilbake til fylket den dagen de er ferdige med utdannelsen.


Møre og Romsdal:

Færre er utan arbeid

Talet på arbeidsledige i Møre og Romsdal har gått ned i haust.


Denne nøtta må fylket klare å knekke dersom en skal klare å fortsette å omstille og utvikle næringslivet og på den måten holde ledigheten lav.

I tillegg begynner en å merke at en mangler folk innen tradisjonelle håndverksfag som rørlegging og sveising. Det er en oppgave for fylket og de videregående skolene å gjøre noe med. Mye tyder på at i årene som kommer må vi i større grad en tidligere løse disse utfordringene selv, da det ikke vil bli like enkelte å få dekket disse behovene gjennom arbeidsinnvandring.


Laveste ledighet på ti år

I oktober ble det registrert 59.500 helt arbeidsløse i Norge, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten på 2,2 prosent har ikke vært så lav på over ti år.


Slik det nå ser ut er kan knapphet på arbeidskraft kunne legge en demper på veksten i regionen. Mange typer tiltak er prøvd for å få ungdom til å komme tilbake, men få ser ut til å ha virket veldig godt. Utvikling av attraktive byer med et bredt tilbud av jobber, gode oppvekstforhold for barn og unge, gode fritidstilbud og et attraktive tilbud inne kultur og opplevelser, mener mange er vegen å gå. Nye Ålesund kommune har potensial til å bli en drivkraft i en utvikling i den retningen. At den nye storkommunen lykkes kan bli svært viktig for hele regionen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder