Leder:

Tøffere kontroll av vogntogene virker

Siden 2012 har antallet dødsulykker med vogntog blitt mer enn halvert fra 241 til 109, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Leder

Det kan se ut som flere kontroller og høyere bøter virker i kampen mot ulykker der tunge lastebiler er involvert. Siden 2012 har antallet dødsulykker med vogntog blitt mer enn halvert, fra 241 til 109, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statens vegvesen har gransket 140 dødsulykker på norske veger i perioden 2014 til 2018 der vogntog har vært involvert. Deres konklusjon er at i tre av fire ulykker er det ikke vogntoget som har forårsaket ulykken. I 105 av disse ulykkene satt en norsk sjåfør bak rattet, mens i de 35 resterende var en utenlandsk sjåfør.


Litauisk vogntogsjåfør dømt til fengsel etter ulykke i Troms

En 56 år gammel vogntogsjåfør fra Litauen ble onsdag dømt til tre måneders fengsel etter en ulykke i Balsfjord i januar. Dagen etter døde mannen som ble påkjørt


En skal med andre ord være varsom med å generalisere og legge all skyld på utenlandske vogntog for at de skaper frykt og utrygghet på vegene. Men som det påpekes i rapporten er to-tredeler av lastebilene på vegene norske, og en tredel utenlandske. Det forklarer noe av grunnen til at norske sjåfører er involvert i en høyere andel av ulykkene.

Det gledelige i tallmaterialet er at tallet på alvorlige ulykker der vogntog er involvert går ned. Det viser at systematiske kontroller, strengere krav til dekk og kjettinger, kombinert med bøter som svir, virker inn på trafikksikkerheten.


– Bør stenges hele året

– Glomsetvegen bør stenges hele året for vogntog over 15 meter.


Vi er akkurat nå kanskje inne i den farligste tiden på vegene. Den første snøen og de første frostnettene har kommet. Det finnes, utrolig nok, fortsatt trafikanter som kjørere med sommerdekk selv om vi nærmer oss midten av november. Seneste i går hadde vi flere alvorlige ulykker på vegene i vårt distrikt.

Det forteller oss at det gjenstår mye trafikksikkerhetsarbeid. Utgangspunktet er at det skal være trygt å ferdes på vegene både sommer og vinter. Sikrere veger og godt vintervedlikehold er en viktige side av den saken. Den andre delen i dette er det personlige ansvaret som ligger på den enkelte bilfører i form av å være rett skodd og ta nødvendig hensyn til vær og føreforhold.


Leder 28.januar 2019:

«Useriøse transportørar må få kjenne at det svir»

Vogntog som ikkje er skodd for det norske vinterføret har dei siste vekene igjen vore involvert i ulykker eller skapt store trafikkproblem.


Her er det nok ennå mye å hente. Vi kan lære noe av rapporten om ulykkene det vogntog er involvert. Hyppige kontroller og høye bøtesatser også for dem som kjører vanlige personbiler og som ikke er skodd etter forholdene er etter alt å dømme et grep som vil virke.

Vi har de siste årene lykkes med å få ned tallet på drepte og alvorlig skadde i trafikken. Men en ulykke er en ulykke for mye. Rapporten fra Staten vegvesen viser hvilke tiltak som virker. Da må vi ta dem i bruk.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder