Balanserer budsjettet med luft

Takstauke: Fylkesutvalet i Møre og Romsdal prøver å unngå den dramatiske auken i ferjetakstane, men må ha hjelp frå høgre makter for å få det til.  Foto: Staale Wattø

Leder

Fylkespolitikarane i Møre og Romsdal stryper inn kostnadane og skjer ned på drifta. Den pillen sukrar dei med ein god porsjon tru, håp og fromme ynskjer.

Blant anna går fleirtalet i fylkesutvalet inn for ein takstauke på ferjene i fylket, ein auke som vil gi fylket 30 millionar kroner meir i årlege inntekter. Så sukrar dei dette med at dei håpar at staten vil leggje meir pengar på bordet for at fylket skal kunne unngå dette.

Den glasuren er syltynn, og under den er pillen akkurat like bitter for dei ferjereisande som i fylkesrådmannen sitt framlegg.


Flertallet i fylketinget:

Skyver problemene foran seg

Det rødgrønne flertallet i fylkestinget skyver problemene foran seg. Takstøkninger, Autopass og kutt av B-ferjer skyves til langt inn i adventstiden.


Fylkeskommunen står i ein umogeleg spagat. Alle parti er einige om at det må strammast inn. Fylket si drift er ikkje berekraftig. Og skal ein kutte på ein måte som gir varig effekt, må ein gå etter dei store pengane.

Dei ligg i to sektorar: Samferdsel og utdanning. Det har fylkesrådmannen gjort, og det må politikarane gjere.


Ap, Sp, SV, KrF, V og MDG:

Vil opprettholde musikk, dans og drama i Ålesund og Volda, toppidrett i Stranda, matfag i Ørsta og Stranda og ysk-linja i Haram

Partiene som utgjør flertall i fylkestinget reduserer kraftig tallet på linjer som skal kuttes ved de videregående skolene.


Kutt her har engasjert befolkninga sterkt i form av aksjonsgupper, underskriftslister og fakkeltog. Det er klart slikt gjer inntrykk.

Heller ingen politikarar har lyst å kutte i tilbod. Frp meiner dei kan ta dette utan å kutte i skuletilbod eller å auke ferjetakstar. Høgre vil heller ha strukturdebatt enn å bruke høvelen over alt.

Fleirtalspartia Ap, Sp, KrF, Venstre, MDG og SV klarer ikkje å styre unna skulekutta, men slår ring om knapt halvparten av linene som fylkesrådmannen hadde foreslått å leggje ned eller å flytte. Dei vil heller ta meir på samferdsel enn å svekkje mangfaldet og det desentraliserte tilbodet.

Problemet er at ein også her må gå etter dei store pengane. Dei ligg i vedlikehald, rutetilbodet på ferjer og buss og i billettinntekter. Også her ligg røyken frå fakkeltoga tungt over saka.


Lektorene på Fagerlia videregående markerte misnøye med kuttforslag:

– Svært korttenkt å la sparetiltakene gå ut over ungdom

– Det er ikke holdbart med så store kutt, og det må vi si klart ifra om.


Det har tydelegvis også sløra gangsynet. Fleirtalspartia skjermar delar av rutetilbodet medan dei skubbar takstsjokket framføre seg. Dei trur dei skal sleppe å auke takstane ved at dei skal få meir pengar frå staten.

Regjeringa er ferdig med budsjettet for lengst, og kan ikkje endre på ein bokstav før tidlegast til våren. Stortinget er også snart i mål.

Trua har hjulpe så mange, heiter det, men her balanserer ein budsjettet med tru, håp og røyksignal.


Kuttene i fylkeskommunen: Ber Nordland se til Møre og Romsdal, ikke omvendt

Flere av Høyres folk i fylkestinget mener Møre og Romsdal må se til Nordland for å spare penger. Nå får de svar. Det er Nordland som må lære av Møre og Romsdal.


Her må dei ha eit adventsmirakel, elles vil ballongen sprekke allereie når fylkestinget møtes i desember. Då må fleirtalet anten trylle fram 30 nye kuttmillionar, skubbe problema framfor seg eller sende rekninga til dei ferjereisande.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder