Leder

Havsul bør stoppes

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg vil etter alt å dømme få saken om forlengelse av Havsul 1 konsesjonen på sitt bord. Da bør han si nei.  Foto: Carina Johansen

Leder

Det planlagte vindkraftverket seks kilometer utenfor Harøya bør stoppes. Konsesjonen til Havsul 1 går ut neste år. En søknad om forlengelse av konsesjonen vil temmelig sikkert havne på olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs bord. Da bør han benytte anledningen til å si nei.


Kamp mot vindmøller

Aksjonerte for fuglefjellet på Runde

Rundt 40 aksjonister samlet seg foran Stortinget til kamp mot vindkraftanlegget Havsul 1 og for fuglefjellet på Runde.


Det var selskapet Havgul som utviklet Havsul 1. Selskapet ville i utgangspunktet bygge tre store vindkraftanlegg rett utenfor kysten av Møre og Romsdal, men fikk konsesjon kun for dette ene. Anlegget utenfor Harøya er planlagt med 44 store vindturbiner hver med en effekt på åtte megawatt. Om dette blir bygget vil det bli det første såkalt bunnfaste vindanlegget i Norge.

Konsesjonen ble tildelt i 2009. Nå er det selskapet Vestavind Offshore, som igjen eies av kraftselskapene BKK, som er største eier, Sunnhordland Kraftlag, Tafjord Kraftproduksjon, SFE Produksjon, Sunnfjord Energi og Sognekraft, som eier konsesjonen. Økt kraftbehov for gassanlegget på Nyhamna på Aukra blir brukt som en av begrunnelsen for å realisere utbyggingen.


Framleis uavklart for Havsul I

NVE varslar om at det ikkje vil bli gitt forlenga frist utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land.


Torsdag aksjonerte motstandere av utbyggingen utenfor Stortinget. De viser til at vindturbinene skal settes opp i et område sjøfuglene fra fuglefjellet på Runde bruker når de skal hente mat. De mener en utbygging vil være en direkte trussel for eksistensen av det viden kjente fuglefjellet. Det er neppe noen som kan mer om sjøfuglene på Runde enn ornitolog Alv Ottar Folkestad. Han kommer med en knusende kritikk av hvordan konsesjonsbehandling i 2009 omtalte konsekvensene for sjøfuglen.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er fagetaten som skal behandle en søknad om forlengelse av konsesjonen, mens Olje- og energidepartementet er klageinstans. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund skriver i en pressemelding at NVE ikke vil gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31. desember 2021. NVE viser til at det gjelder for vindkraftkonsesjoner på land som ennå ikke er realisert.


Dei elskar fuglefjellet og skal protestere mot havvind-prosjekt

Lokalbefolkninga ser på det planlagde vindkraftverket utanfor Harøya, Havsul 1, som ein akutt trussel mot fuglelivet. Dei planlegg no protestmarkering i hovudstaden.


– En praksis med å gi utsettelse til utgangen av 2021, men ikke lenger, vil være i tråd med søknadene NVE har behandlet til nå, skriver Lund.

Havsul 1 ligger bare noen kilometer fra land og må derfor etter vårt syn behandles på samme måte som utbygginger på land. I tillegg har Stortinget vedtatt en naturmangfoldlov etter at denne konsesjonen ble gitt og som utbyggingen dermed ikke er vurdert i henhold til. I sum er dette etter vårt syn mer enn gode nok argumenter for at NVE vender tommelen ned for en forlengelse av tillatelsen til å bygge ut Havsul 1.