«Livsverket hans bør få eit varig minnesmerke i Ålesund»

Heidra: Ragnar Ulstein i Ulsteinvik saman med kona Jenny Hermine då bysten over han vart avduka i 2016.   Foto: Gry Støre

Leder

Nokre set ekstra tydelege spor etter seg gjennom sitt livsvirke og ekstraordinære innsats. Krigshistorikar og motstandsmann Ragnar Ulstein (99) var ein av desse.

Krigsinnsatsen hans, arbeidet med å dokumentere krigshistoria og engasjementet for krigsfangar og krigsveteranane gjer at også hans eige namn blir ståande att i vår historie – ikkje fordi han framheva seg sjølv, men på grunn av måten han framheva andre.

No er også han gått bort. Med det har vi mista ein av dei siste som sjølv risikerte alt i kampen mot den nazistiske okkupasjonsmakta. Etter krigen la han ned ein stor innsats for å løfte fram verdien av den fridomen vi vann. Livsverket hans bør få eit varig minnesmerke også i Ålesund.


Kompanimedlem August Rathke minnes Ragnar Ulstein

Siste hilsen fra Kompani Linge

De var opprinnelig 530 mann. Tirsdag kom meldingen om at Ragnar Ulstein, løytnant i Kompani Linge, er død. Nå er de bare tre igjen.


Ragnar Ulstein var berre 21 år gamal då han rømde til England. Han vart med i Kompani Linge. Han var med på fleire dristige og farlege operasjonar tilbake i det okkuperte Norge. Eit halvår før krigens slutt vart han også sett til å leie oppbygginga av Milorg-styrkane i Sogn.

Etter krigen deltok han i Tysklandsbrigaden før han tok opp arbeidet som forfattar, historikar og journalist. Han forfatta fleire bøker og verk om norsk krigshistorie, mellom dei «Englandsfarten» og «Svensketrafikken». Han engasjerte seg også i kampen for at dei som hadde sete i tysk fangenskap skulle få erstatning og for retten til krigspensjon for skadde krigsveteranar.

I dag har vi lett for å ta vår velstand, fridom og demokratiet for gitt. Ulstein visste at vi ikkje kan det. Gjennom sitt livsverk viste han oss kva andre har ofra for at vi kan leve som vi gjer og at dette er verdiar vi må vere villige til å kjempe for.


Minneord over Ragnar Ulstein (1920 - 2019):

«Nasjonens minnesamlar. Krigens arkivar.»

Det er tunge heiderstitlar som er festa til Ragnar Ulstein, titlar som speglar arbeidet hans med å dokumentere den norske motstandskampen under den andre verdskrigen.  


Både for krigsinnsatsen og arbeidet med å dokumentere og formidle krigshistoria har Ulstein motteke heider, medaljar og prisar. Han har teke imot utmerkingar frå det offisielle Norge, frå det britiske forsvaret og frå andre som har sett verdien i det han har ofra og gitt.

Tidlegare i år var han og kona med då eit farty til dei norske spesialstyrkane vart gitt hans namn, og i fødebygda Ulstein er det reist ei byste over han.


Lokalhistorikar Svein Linge:

– Ragnar Ulstein var ein bauta innan norsk krigshistorie

– Ragnar Ulstein var ein bauta innan norsk krigshistorie. Han var grundig, og ein menneskekjennar folk hadde tillit til.


Ulstein var sjølv mest oppteken av å løfte fram andre sin innsats. Ålesund kommune, som var heimkommunen det meste av livet hans, bør i same ånd heidre Ulstein sin innsats med eit varig minnesmerke – for å minne oss om dei som var villige til å ofre alt for det vi no har.


Forsvarsministeren hedrer Ulstein

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hedrer minnet etter Ragnar Ulstein.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder