«Nettet snører seg om Hauglie»

Press: Kritikken mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) øker. Etter hennes beklagelse i VG torsdag, ligner dette mer og mer på en statsrådsavgang.  Foto: NTB Scanpix

Leder

Trygdeskandalen vokser, og nå øker presset på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Allerede i fjor sommer ba NAV departementet om en avklaring i en konkret EØS-sak. Det brevet ble liggende i en skuff, ifølge statsråden.

Sjøl om denne konkrete saken gjelder en avgrenset del av sakskomplekset, knytter statsråden seg med dette stadig tettere til skandalen. I et intervju med VG beklager hun dypt måten departementet har håndtert denne saken på.

Spørsmålet er om det holder. Dette begynner å ligne svært mye på en statsrådsavgang.


Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit

Både Arbeiderpartiet og SV mener faren for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har økt etter at hun har innrømmet en brevtabbe.


Torsdag overleverte Hauglie et brev til Stortinget. Der går det fram at NAV allerede i juni i fjor ba Arbeids- og sosialdepartementet om en rettslig avklaring i en trygderettssak i forhold til EØS. Saken gjaldt en mottaker av arbeidsavklaringspenger som tapte retten til å ta med seg ytelsen til utlandet.

Det spesielle med denne saken er at kvinnen dette gjaldt ikke tidligere hadde vært yrkesaktiv. Trolig har denne saken derfor få direkte paralleller i den pågående NAV-skandalen, der minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdebedrageri og 2.400 har fått uriktige krav om tilbakebetaling.


Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen

I et møte 26. september med Nav og flere andre etater spurte riksadvokat Tor-Aksel Busch om noen hadde noe vesentlig nytt å melde. Nav sa ingenting.


Likevel er dette en sak som sammen med andre saksopplysninger burde fått alarmen til å gå.

Det gjorde den som kjent ikke, og NAV fortsatte praksisen med både å frata personer som flyttet til EØS-land trygderettigheter og la flere saker havne for domstolene. Uansett om det ikke er sikkert at det hadde blitt satt en stopper for denne uretten om departementet hadde svart NAV, så er det helt klart at det er klanderverdig at en slik sak havner i en skuff.


Trygdeskandalen får følger – Nav-topp går av

Fem uker etter at trygdeskandalen ble offentlig kjent, kommer den første avgangen i Nav-ledelsen. Kjersti Monland går mandag av som ytelsesdirektør i Nav.


Onsdag ble det kjent at ytelsesdirektør i Nav, Kjersti Monland, trakk seg. Hun gjorde det som en konsekvens av trygdeskandalen og av hensyn til avdelingen i den videre behandlingen av saken. Hun ville likevel ikke påta seg rollen som syndebukk.

NAV-direktør Sigrun Vågeng har sammen med Hauglie også vært under sterkt press, men de har begge valgt å bli sittende. Statsminister Erna Solberg har uttrykt sin tillit til Hauglie. En slik tillit er ikke evigvarende. Etter hvert som denne saken utvikler seg, er det vanskelig å se for seg at Anniken Hauglie kan bli sittende som arbeids- og sosialminister særlig lenge.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder