Leder:

«Mer krevende tider»

Trapper ned: Investeringene i oljebransjen vil gå ned de kommende årene, samtidig som veksten i fastlandsøkonomien også avtar.   Foto: NTB scanpix

Leder

Veksten i norsk økonomi er igjen ferd med å avta, og igjen er det fallende investeringer i oljesektoren som trekker ned. For oljeavhengig næringsliv i nordvest er det nok et varsel om behovet for omstilling.

Mange bedrifter innen disse næringene sliter ennå med å riste av seg ettervirkningene av oljekrisa. Oppgangen i oljeprisene og høy utbyggingsaktivitet i Nordsjøen har på langt nær vært nok til å bringe de gylne tidene tilbake.

Det er nye tider, og de har kommet for å bli.


Fremtidstroen hos NHOs medlemsbedrifter klart nedjustert siden august

Det er flere tegn til at den sterke veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta. Den kraftige investeringsveksten vedvarer neppe til neste år, tror NHO.


Norsk økonomi er i ferd med å legge bak seg tre år med god vekst. Tallet på sysselsatte har økt, og investeringene i fastlandsbedriftene er på det høyeste på ti år. Fiskeeksporten er rekordstor, mens reiseliv og andre eksportnæringer har hatt solid drahjelp av en svak krone og lave renter.

Flere rapporter i det siste slår imidlertid fast at pilene nå vil peke nedover igjen. NHO spår at veksten i fastlandsøkonomien vil falle med 0,9 prosentpoeng i løpet av de neste to årene fra årets anslag på 2,6 prosent. SSB slår også fast at oppturen snart er over, og at næringsinvesteringene flater ut samtidig som oljeinvesteringene faller. Utviklingen i internasjonal økonomi trekker i samme retning.

I eurosonen er det riktig nok svake lyspunkter etter to år med fall, men motoren i den europeiske økonomien, Tyskland, sliter fortsatt med turtallet. Heller ikke i Europa er det derfor ennå ikke noen opptur i sikte ifølge OECDs ferske prognose, og både USA og Asia har lignende symptomer. Trenden med økt proteksjonisme og tilløp til handelskrig er heller ikke noe godt kort for en liten, åpen økonomi som den norske.


SSB-forsker: – Trump gjør det vanskeligere å spå fremtiden, men vi må jo prøve

SSB spår nedgang i verdensøkonomien og en utflating av den norske økonomien de neste tre årene. En uforutsigbar president i USA kan likevel endre bildet.


Sannsynligheten for at dette er mer enn et kjølig blaff inn i norsk økonomi er stor. Vi står trolig overfor en mer krevende periode enn vi har vært vant til de siste tiårene, med store utfordringer med fallende aktivitet på sokkelen. Det er ikke snakk om noen krise, men det er nødvendig å handle før vi kommer så langt.

Med utgangspunkt i petroleumsnæringen, maritim næring og marin næring har vi et godt utgangspunkt, men vi må få større kraft og fart i omstillingen.


Konjunkturbarometer:

Frå grønt til gult lys i næringslivet

Næringslivet på Sunnmøre går godt, men problem med rekruttering av arbeidskraft er eit faresignal.


Det krever økt satsing på forskning og utvikling og tilrettelegging for mer innovasjon både fra det offentlige og næringslivet. Vi må satse nå, mens vi fortsatt har muskler til å gjøre det.