Leder:

«Skattegaven til de superrike»

Innstramminger: Finansminister Siv Jensen blir nå møtt med krav, fra blant andre Sp og partileder i Trygve Slagsvold Vedum, om innstramminger i skattelovgivingen overfor de alle rikeste.  Foto: NTB Scanpix

Leder

En ny regel i skatteloven fra 2004 fører til at de rikeste blant oss kan ha store ubeskattede inntekter i private holdingselskaper. De rikeste tjener 80 milliarder i året helt skattefritt på denne ordningen, skriver Dagens Næringsliv.

Det er den såkalte fritaksmodellen, som ble vedtatt enstemmig av Stortinget i 2004, som er årsaken til dette. Ordningen fungerer slik at en kan ta utbytte fra et selskap og overføre det skattefritt til et holdingselskap som så i sin tur kan investere disse pengene i aksjer og eiendom, eller private jetfly, for den del. Gevinstene på disse investeringene kan så i neste omgang skattefritt føres tilbake til holdingselskapet.

Slik vokser de personlige formuene med stor fart, uten at pengene vises igjen i skattelistene, og uten at det betales skatt av dem. Det blir i reportasjen dokumentert at kjente investorer har kjøpt leiligheter til familiemedlemmer og privatfly med disse ubeskatta pengene. Regelen er at pengene, når de tas ut av de private holdingselskapene, skal beskattes. Det er altså en form for skattekreditt som blir gitt til milliardene som står i de private holdingselskapene.

Her er Ålesunds rikeste

Knut Trygve Flakk har størst personlig skattbar formue i Ålesund i 2018, ifølge tall fra Skatteetaten. De neste på lista er Fjordlaks-arvingene Christin og Amund Pedersen.


Som det påpekes i reportasjen er det grenser for hvor mye kaviar, champagne, privatfly og luksushytter også de rikeste trenger, og at det dermed er stor sannsynlighet for at det meste av disse pengene blir liggende i holdingselskapene, mer eller mindre til evig tid. Slik har staten gjennom ikke å kreve skatt frigjort privat kapital til investeringer, men samtidig gitt en gigantiske skattelettelse til noen få.

Intensjonen bak var det bred politisk enighet om da den nye skatteloven ble vedtatt. En ønsket å styrke det private eierskapet i næringslivet, forhindre at selskaper ble solgt til utlandet og en ønsket en bedre balanse mellom statens store eierposter i næringslivet og de private eierne.

Disse tjente mest i nye Ålesund

Her er de som tjente mest i 2018 i det som blir nye Ålesund kommune.Han tjente mest på Sunnmøre

Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk troner øverst på inntektstoppen i Møre og Romsdal i 2018, ifølge tall fra Skattetaten.


Vi mener et sterkt privat eierskap i næringslivet er viktige for å sikre nyskaping i gode tider og nødvendig omstilling i vanskeligere tider. Spørsmålet er om ikke denne fritaksordningen har fått langt større konsekvenser enn hva som var intensjonen da den ble vedtatt. Den fører i tillegg til at de som i dag sitter med de største formuene ganske enkelt kan gjøre seg selv til nullskattytere. Noe skattelistene viser at det er en mulighet de benytter seg av.

Det er et svært uheldig signal å sende til alle andre som må betale en betydelig del av sin lønnsinntekt til staten i form av skatt for å finansiere våre fellesgoder, og en god grunn til å foreta en gjennomgang av denne tilsynelatende uhyre gunstige ordningen for de med aller mest penger.