Sunnmørsposten mener:

«Nødvendig avklaring for lengeværende asylsøkere»

Betinget dom: Tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett ble i Oslo tingrett dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha gitt arbeid og lønn til en ureturnerbar lengeværende asylsøker.  Foto: NTB scanpix

Leder

Regjeringspartiene er nå enige om en avtale for ureturnerbare asylsøkere som har vært lenge i Norge. Den kreative løsningen er at personer som har vært i Norge i over 16 år, og der alder pluss oppholdstid i løpet av 2021 tilsvarer 65 år, vil kunne få opphold.

Nøyaktig hvor mange personer det dreier seg om vet en ikke sikkert, men det er sannsynligvis om mindre enn 40 personer. Ved utgangen av fjoråret var det 32 personer med utreiseplikt som søkte asyl for minst 16 år siden, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). Av disse var elleve personer over 50 år, mens to personer var over 60. I tillegg var fire personer over 50 år i den samme gruppen registrert på privat adresse, men UDI understreket overfor NTB tidligere i år at tallene er usikre.


Enighet i regjeringen om engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere

De fire regjeringspartiene er enige om en avtale for ureturnerbare asylsøkere som har vært lenge i Norge, etter det NTB erfarer.


Det er med andre ord en ytterst liten gruppe mennesker vi snakker om. Det er folk som har havnet i en helt umulig situasjon der de på den ene siden ikke kan forlate Norge og på den andre siden er avskåret for mulighet til å få seg en fast jobb og starte en normalt liv.

Det er en formulering i regjeringsplattformen som ble utarbeidet på Granavolden, som gjør at regjeringspartiene fikk på plass dette kompromisset. Fremskrittspartiet har høylytt har protestert og brukt saken mot tidligere biskop Gunnar Stålsett som et eksempel på at dette vil undergrave hele asylinstituttet.


Petter Dass-prisen til Arne Viste

Arne Viste er tildelt Petter Dass-prisen for 2019. Han ble tidligere i år dømt til betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.


Det er, med respekt og melde, tøv. Stålsetts sak, som torsdag var oppe i Oslo tingrett, dreier seg om at han siden 2008 har gitt lønnet arbeid til in kvinne fra Eritrea som var regnet som en ureturnerbar asylsøker. Kvinna var i full jobb fram til 2008 da hun mistet skattekortet og arbeidstillatelsen. Stålsett innrømmet at han hadde gjort noe ulovlig, og fikk sin dom på 45 dager betinget fengsel.


Eks-biskop Gunnar Stålsett dømt til betinget fengsel – slipper å sone

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett er dømt til betinget fengsel i 45 dager for å ha hatt en ureturnerbar asylsøker fra Eritrea som ansatt i 14 år.


Men den tidligere biskopen har klart å sette flomlyset på en åpenbar urimelig praksis der den norske stat har satt en liten gruppe mennesker i en helt umulig situasjon. Å rydde opp i dette dreier seg verken om å sette norsk flyktning- og asylpolitikk over styr, eller at vi får et ras av asylsøkere uten id-papirer.

Det dreier seg om menneskelighet og omtanke for folk i en svært vanskelig livssituasjon. Stålsett har gjennom sine modige handlinger fått noen av partiene i regjeringen til å våkne. At det blir ordnet opp var på høy tid.