Sunnmørsposten mener

Mer samarbeid og mindre strid i fogderifylket

Fylkestinget er arenaen hvor fogderistriden slår ut i full blomst. Nå skal de tre regionrådene forsøke gjøre noe med det.   Foto: Staale Wattø

Leder

De tre regionrådene går nå sammen i et forsøk på å bedre samarbeidsforholdene mellom de tre fogderiene i fylket. Initiativet er velkomment. Er det noen Møre og Romsdal trenger mer av er det samarbeid. Det vil tjene absolutt alle parter.

Om regionrådene klarer løse flokene mellom fogderiene i fylket er vi i tvil om. Men et sted må en begynne. Regionrådene har et så uforpliktende mandat at det kan være en arena der en kan teste ut konkrete forslag til hvordan en skal kunne samarbeide bedre, og være en forum for å skape størrelse forståelse for hvilke utfordringer de ulike delene av fylket baler med.


Fredelig medie- og fogderidebatt i Molde

– Det at Møre og Romsdal utad fremstår som et kranglefylke er absolutt ikke positivt

Bjørnsonfestivalen åpnet i Molde onsdag. En av programpostene åpningsdagen stilte spørsmål om hvilken rolle media spiller i det som av mange betraktes å være en pågående fogderistrid i fylket. Har pressen sin del av ansvaret for at debattklimaet noen ganger blir så tøft?


Denne uka var lederne i de tre regionrådene samlet. Slik vi forstår det er samarbeidet i dag mellom Sunnmøre og Romsdal tettere enn hva tilfelle er med regionrådet på Nordmøre. Det er ingen fornuftige grunner for at det skal være slik. Vi tror Nordmøre har alt å tjene på et nært samarbeid med både Romsdal og Sunnmøre.

Men regionrådene alene vil aldri kunne løse de til tider oppheta diskusjonene mellom de tre fogderiene. Her er det fylkestinget som er arenaen. Det er her det tas beslutninger som har betydning for hele fylket. Alle som følger fylkespolitikken ser hvordan fogderikampen gang på gang er styrende for de vedtakene som fattes. Det er ikke noe som bidrar til å utvikle fylket på en best mulig måte.

Styrkeforholdene mellom de tre fogderiene beveger seg hele tiden i retning Sunnmøre. Ålesundsregion er det eneste området i fylket som kan vise til vekst. Mens folketallet på Sunnmøre går opp, går det ned på Nordmøre. Nye Ålesund kommune har nesten 10 000 flere innbyggere enn hele Nordmøre til sammen. Innbyggertallet på hele Sunnmøre er langt mer enn dobbelt så stort som på Nordmøre.Hvor en enn snur og vender på dette så vil det ha konsekvenser. Nordmøringene ikke kan tviholde på forestillingen at det er tre såkalt likestilte fogderi i fylket. En kan ikke dele alt i tre, så lenge forskjellene i innbyggertall er så store.

På den andre siden kan heller ikke Sunnmøre bruke sin størrelse til å overkjøre de andre fogderiene. Den som er størst i et samarbeid må vise raushet. Det er denne balansegangen en altfor sjelden lykkes med i fylket.

Kristiansund har en betydelig jobb å gjøre for å få byen til å vokse og tiltrekke seg nye arbeidsplasser. Etablering av et høyere utdanningstilbud i byen er viktig i så måte. Vi tror Nordmøre har langt mer å hente gjennom et konstruktivt samarbeid med Molde og Ålesund for å utvikle Kristiansund som en motor for regionen, enn de gjentatte ropene om at Trøndelag er løsningen på alt som er vondt og vanskelig.

Med det fordrer et godt samarbeid fra alle parter.


«Når størrelsen betyr noe»

Størrelse er ikke alt, men det er en tabbe å tro at det ikke betyr noe.