Sunnmørsposten mener:

Vi vil jo gjøre hesten frisk

Klimakur: Rapporten Klimakur 2030 blir presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Sentralen i Oslo. Her sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H) og miljødirektør Ellen Hambro.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Leder

Sammenlignet med de fleste av våre naboer i Europa, har ikke Norge all verden å skryte av når det gjelder klimakutt. Skal vi klare å nå de målene vi har forpliktet oss til, må vi snart kjappe oss litt.

Det er helt nødvendig å trappe opp innsatsen i klimapolitikken. Vi kommer ikke i mål med prat og symboler. Nå trenger vi tiltak som gir rask og stor nok effekt.

I klimameldinga som legges fram senere i år må Regjeringa å ta kraftfulle grep.


Rapport: Norge trenger «hestekur» for å nå klimamål for 2030

Alle biler og skip må over på el, kjøttforbruket må strupes og fossilt brennstoff forbys for småindustrien. Slik kan det norske klimamålet for 2030 nås.


Det er kanskje nødvendig med en hestekur, slik miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sa da hun overleverte utredningen «Klimakur 2030» til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fredag. Rapporten analyserer hvordan vi kan nå målene som er satt for utslippskutt i såkalt ikke-kvotepliktig sektor de neste ti årene.

Her står det at alle biler og skip må over på nullutslipp og fossilt brennstoff må forbys for småindustrien og ikke-kvotepliktig industri. Men vi slipper ikke unna med det. Vi må endre kostvanene. Vi må kaste mindre mat, spise mindre kjøtt og ha mer fisk og plantekost på tallerkenen.

Kuren som er foreslått er ikke smertefri. Teknologiutviklinga og endra holdninger vil ikke hjelpe oss i mål raskt nok. Her må det både gulrøtter og piskeslag til. Det må lønne seg å velge klimavennlig, men det må også koste å velge motsatt.


Bondelaget meiner klimamål kan nåast utan å kutte i areal og norsk kjøt

Norges Bondelag meiner det ikkje er nødvendig å kutte i norsk kjøtproduksjon for å nå klimamåla. Dei meiner løysinga er meir klimavennleg kjøt.


Mange av tiltakene vil svi i lommeboka. De privatøkonomiske kostnadene ved å legge om kosten til mer fisk og plantebasert kost på bekostning av kjøtt, er anslått til rundt fire milliarder. Landbruksdirektoratet anslår at reduksjonen i norsk husdyrproduksjon vil føre til 5.000 færre årsverk i landbruket fram til 2030.

Industrien, skipsfarten og landbruket vil også få store omstillingskostnader. Skal alle typer kjøretøy og skip bli utslippsfrie, må det omfattende investeringer til både i offentlig og privat regi – i ny teknologi og i infrastruktur.


Klimaforlik er ikkje noko mål for klimaministeren

Både Høgre og opposisjonen vil ha eit nytt klimaforlik for å nå måla om utsleppskutt innan 2030. Klimaministeren nøyer seg med fleirtal.


En slik hestekur vil svi, og det er nødvendig å diskutere doseringen. Kuren må ha forankring og støtte i folket, og klimapolitikken må være forutsigbar. Et bredt politisk forlik bør være målet.

Både Frp og MDG er skeptiske til et slikt forlik, men det er ikke på fløyene i klimapolitikken dette blir avgjort. Vi har ikke råd til å la være å trappe opp tempoet i omstillinga, men vi må også sørge for ivareta den økonomisk bærekrafta.

Vi vil jo at kuren skal gjøre hesten frisk, ikke ta livet av den.


Arbeidarpartiet ønskjer nytt klimaforlik

Arbeidarpartiet inngår gjerne endå eit klimaforlik i Stortinget, så lenge ein sikrar arbeidsplassar og tiltaka ikkje er urettferdige.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder