Sunnmørsposten mener:

Ingen har lov å beskytte oss med hat

Knivterror: Søndag kveld angrep en nylig løslatt terrordømt 22-åring forbipasserende med kniv i Streatham i London søndag kveld.   Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Leder

Tirsdag la PST fram sin årlige trusselvurdering, og den bekrefter den utviklingen vi har sett de senere årene.

Det er ikke lenger store, koordinerte terrorangrep som er mest sannsynlig. Angrep med fra enkeltindivider eller små grupper, med enkle midler og kort planlegging, utgjør trolig den største faren. Dette kan også være angrepene som er vanskeligst å avsløre og avverge.

Angrep fra både radikale islamister og høyreekstreme er fremdeles sterkt til stede. Nye terrorangrep i Norge vurderes som sannsynlig.

Økt vilje blant høyreekstreme til å bruke terror, mener PST

Høyreekstreme viser økt vilje til å bruke terror, mener PST. En høyreekstrem terrorhandling i Norge er nå like sannsynlig som terror fra ekstreme islamister.


I flere land i Europa har vi sett terror fra radikale islamister. Senest søndag skjøt og drepte politiet i London en nylig løslatt terrordømt som angrep tilfeldige ofre med kniv. Slike terrorangrep har vi sett mange senere år, etter at organisasjoner som IS har fått redusert kapasitet.

I Norge er det imidlertid terror med forankring i høyreekstrem ideologi som har satt dype sår. 22. juli 2011 står fortsatt som et nasjonalt traume.

I fjor sommer angrep en 22-åring Aal-Noor-moskeen i Bærum med etter først å ha drept sin adoptivsøster. Målet skulle være å skape frykt blant muslimer i Norge. Angrepet ble stoppet.

Ifølge PST har trusselen fra høyreekstreme utviklet seg til det verre i løpet av fjoråret. Dette varslet PST allerede før jul, og bekrefter det i den nye trusselvurderingen.

Flere uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister. Blant personer med høyreekstreme sympatier finnes en økt kapasitet og vilje til å anvende vold. Også dansk og svensk sikkerhetspoliti har pekt på disse.

PST: Tips fra venner og familie ofte avgjørende for å stanse terror

PST er avhengig av tips for å avverge terror, men tror mange vegrer seg for å tipse om personer de frykter er i ferd med å bli radikalisert.


Typisk for de høyreekstreme er at de er mindre grupper som motiveres av såkalt hvit-makt-ideologi. I denne ideologien rettferdiggjør de angrep mot religiøse mindretall som muslimer og jøder, mot flyktninger og migranter og mot utvalgte politikere og myndigheter.

Uansett hvor trusselen om terror kommer fra, må den bekjempes. Vi kan aldri tillate at noen med trusler, vold eller ekstreme ytringer bidrar til å skape frykt, ta liv, skade uskyldige eller true vår samfunnsorden.

Vi må derfor ta PSTs advarsler på alvor, uten at vi drives av frykt. Rekrutteringen til miljøene må hindres med forebyggende arbeid.

Ideologiene må drives fram fra sine avkroker. De trives i mørke, men kveles i lyset.

Ingen skal true vårt levesett med vold, og ingen ha lov til å hevde at de beskytter vårt samfunn med hat og trusler.

PST: Miljøpolitikere utsatt for netthat

Unge som er engasjert i miljøpolitikk er særlig utsatt for trusler og sjikane på sosiale medier, advarer Politiets sikkerhetstjeneste.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder