Sunnmørsposten mener:

«Frivillige kan ta det tyngste løftet»

Den breie sti: Deler av stien opp mot Sukkertoppen i Ålesund er sterkt preget av stor bruk, og slitasjen i terrenget er synlig på lang avstand.  Foto: Marius Simensen

Leder

Stien opp til Sukkertoppen i Ålesund er et sørgelig eksempel på hvordan økt friluftsaktivitet kan påføre naturen store slitasjeskader. De senere årene har det blitt et stadig breiere sår i vegetasjonen på deler av strekningen mot toppen.