Sunnmørsposten mener:

«Full nedvask eneste mulighet»

Rapport: Utvalgsleder Finn Arnesen overrekker delutredningen om Nav-saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder

Granskerne av NAV-skandalen har levert sin første delrapport. Der åpner de for at mennesker kan være feilaktig dømt for trygdebedrageri også før 2012.

Flere juridiske eksperter har hevdet det samme tidligere. Granskingsutvalgets foreløpige konklusjon er derfor ikke overraskende. Uansett er det viktig at også dette blir grundig undersøkt.

I denne saken må ingen dører lukkes for tidlig.


Trygdeskandalen skal granskes helt tilbake til 1994

Utvalget som gransker Nav-saken, mener praksis kan ha vært feil også før 2012.


Granskingsutvalget, under ledelse av professor Finn Arnesen, har vært i arbeid i drøyt to måneder. I denne innledende fasen har det vært viktig å avdekke omfanget av saken.

Derfor er det sjølsagt viktig å avklare om uretten har pågått helt siden 1994. Det vil i så fall bety at antallet saker kan bli langt større enn hittil antatt. Det vil ha konsekvenser for utvalgets videre arbeid, NAVs egne undersøkelser og videre politisk håndtering.

Avklaringen er likevel aller mest viktig for alle som kan være rammet av urettmessige krav om tilbakebetalinger, tapt stønad og dommer for trygdesvindel. Mange har krav på rettshjelp i forbindelse med gjenopptakelse.


Nav-skandalen: Minst ti personer domfelt før 2012

Myndighetene har så langt identifisert ti domfellelser i Nav-saken fra perioden før 2012 som kan ha vært uriktige. Fem av de domfelte har sonet i fengsel.


Så langt har ordningen med det særskilte rettshjelpstiltaket vært avgrenset til saker etter 1. juni i 2012. Avgått arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har tidligere signalisert at ordningen vil bli utvidet om utvalget skulle konkludere slik de nå har åpnet for.

Granskingsutvalgets endelige rapport skal etter planen være ferdig innen 1. juni. Der skal utvalget redegjøre for alle sider av saken, inkludert rollene til Arbeids- og sosialdepartementet, NAV, Trygderetten, påtalemyndigheten og domstolene. Dette vil også legge grunnlaget for en redegjørelse fra Regjeringen for Stortinget.

Konklusjonene setter på ingen måte punktum for denne skandalen. Tvert imot så vil det bare bli starten på nye etapper.


Fakta om granskingsutvalget i Nav-saken

Et utvalg skal finne ut hvordan Nav siden minst 2012 kunne feiltolke en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.


Så langt har NAV vurdert, eller er i ferd med å vurdere, sakene til rundt 2.000 trygdemottakere som tidligere har fått krav om tilbakebetaling. I tillegg skal 78 domfellelser vurderes for gjenopptakelse. I disse sakene er det bare domstolene som kan rydde opp.

Skal vi helt tilbake til 1994, vil ryddejobben bli betydelig større. Det er i så fall nødvendig.

I denne skandalen er full nedvask den eneste muligheten. Ofrene må aldri bli sittende igjen med inntrykket av vi nøyer oss med å feie noe av dette under teppet.